přednášky ARS VIVA v Městské knihovně

MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE, Mariánské náměstí 1, Praha 1. Začátek vždy v 17:00 hodin. Těšíme se na Vaši návštěvu.

article image

25. ledna 2017

Provokativní architektura Karla Pragera

doc. ing. arch. Radomíra Sedláková, CSc., Národní galerie v Praze

https://www.mlp.cz/cz/akce/e19034-provokativni-architektura-karla-pragera

 

22. února 2017

Letem klínopisným světem

Mgr. Pavel Čech, PhD., odborný asistent Ústavu srovnávací jazykovědy FF UK

https://www.mlp.cz/cz/akce/e19393-letem-klinopisnym-svetem/

Letem klínopisným světem

Přednáška seznámí posluchače s vývojem klínopisu za 3 tisíce let jeho existence. Přehlednou, až tabulkovou formou uvede základní údaje o jeho vzniku, vývoji, zániku, počtu a typu klínopisně zapsaných jazyků, nalezených a zpracovaných nosičů, gramotnosti, rozšíření atd. Bude si všímat hlavních vývojových tendencí v jednotlivých etapách, trvajících – s nutnou dávkou zjednodušení a schematizace – vždy kolem 500 let. Jednotlivým blokům dominují texty hospodářské, náboženské, korespondenční, multijazykové, prezentační a vědecké. Na závěr se dotkne ožehavého tématu obchodu s klínopisnými artefakty. Cílem je poskytnout zájemcům pevnou strukturu, do které snadněji zasadí nové informace. Přednáší Mgr. Pavel Čech, PhD., odborný asistent Ústavu srovnávací jazykovědy FFUK

 

22. března 2017

Staré umění indonéské Jávy

RNDr. Aleš Krejčí, CSc., World Trend, VŠ lektor

S námořním obchodem přišly na Jávu v 6.-7. století indické náboženské systémy a jejich výtvarná kultura. Hinduismus zanechal své kamenné poselství v chrámech na vulkanické planině Dieng. Největší proslulosti však dosáhly mohutné a bohatě zdobené chrámy postavené na střední Jávě v 8.-9. století za vlády dynastií Sandžajů a Šailendrů v království Mataram: buddhistický Borobudur a Sewu, hinduistický Prambanan a Plaosan. Navzdory četným zemětřesením jsou tyto památky neustále opravovány a zaslouží si pozornost každého milovníka archeologie a výtvarného umění.

 

26. dubna 2017

Římská lázeňská kultura na území Itálie

Pavel Hlinovský, České centrum pro středomořskou archeologii (CCMA)

 https://www.mlp.cz/cz/akce/e19769-rimska-lazenska-kultura-na-uzemi-italie/ 

Přednáška se zabývá vývojem lázeňství od římské republiky do pozdního císařství.  Největší pozornost budeme věnovat lázním v Ostii a v Římě - vzhledem k blízkosti císařského dvora zde totiž můžeme rozlišovat mezi spíše prostými lázněmi, s nimiž se setkáváme i na jiných místech Itálie (Hadriánova vila v Tivoli, Alba Fucens, Velleia Romana, Pompeje, Herculaneum a mnoho míst na Sicílii), ale i s rozsáhlými komplexy spíše palácového charakteru, na jejichž výstavbě se s ohledem na finanční náročnost zcela jistě podílel císařský dvůr. Přednáška se věnuje výstavbě lázní, způsobům vytápění, podmínkám jejich vzniku, ale i otázkám hygieny apod.

 

24. května 2017

Lázeňská kultura v pozdní antice ve východním Středomoří

Mgr. et Mgr. Vlastimil Drbal, PhD., České centrum pro středomořskou archeologii (CCMA)

https://www.mlp.cz/cz/akce/e19951-lazenska-kultura-v-pozdni-antice-ve-vychodnim-stredomori/?knihovna=

Lázeňská kultura (a s ní spojená péče o lidské tělo) je jedním z podstatných znaků antické kultury. Zatímco na evropském Západě dochází kolem roku 400 po Kr. k jejímu konci, ve východní části Středomoří lze sledovat kontinuitu minimálně do 8. století. Přednáška si klade za cíl nastínit vývoj lázeňské kultury především v Konstantinopoli a na Předním východě, přičemž problematiku začlení do širšího kontextu proměny měst v pozdní antice. Zatímco v hlavním městě byzantské říše lze sledovat jistý úpadek lázeňství (zanikají velké lázně určené pro veřejnost a místo nich vznikají menší lázně spojené s kláštery), v předovýchodní oblasti jsou pozdně antické lázně udržovány a stavěny nové, a to i po obsazení muslimskými Araby (např. Andžar).

 

20. září 2017

Maurské umění v Andalusii

RNDr. Aleš Krejčí, CSc., World Trend, VŠ lektor

https://www.mlp.cz/cz/akce/e20403-maurske-umeni-v-andalusii/?knihovna=

Přednáška zavede posluchače na Iberský poloostrov, jehož větší či menší část byla v průběhu 8. – 15. století ovládána muslimy. Zanechali po sobě bohaté výtvarné dědictví, které později nedokázala překrýt ani silná katolizace Španělského království a španělské výtvarné umění se jím inspirovalo. Podíváme se do maurských mešit (Toledo, Córdoba), paláců (Sevilla) a palácových pevností (Malaga, Alhambra v Granadě), věží (Giralda v Seville), zahrad (Generalife v Granadě) i muzejních sbírek.

 

25. října 2017

Londýn nepompézní

Josef Vomáčka, volný publicista

https://www.mlp.cz/cz/akce/e20865-londyn-nepompezni/

Londýn nezdobí jen architektonické výkřiky – charakteristickou tvář města dotvářejí i menší stavby, zvláště pocházejí-li z renomovaných architektonických ateliérů. Přispívají tím k udržení původního charakteru města, tolik v posledních letech zaplavovaného ne vždy povedenými velkostavbami.

 

22. listopadu 2017

Památkové obnovy českých hradních zřícenin

Ing. arch. Karel Kibic Ph.D., Národní památkový ústav

https://www.mlp.cz/cz/akce/e21188-pamatkove-obnovy-ceskych-hradnich-zricenin/

Hradní zříceniny mají své neopakovatelné estetické kouzlo, zároveň ale i hodnotu historického pramene. Jejich obnova tak musí dbát na to, aby nebyla omezena vypovídací schopnost těchto památek. Přístup české památkové péče je ovlivněn zkušeností s necitlivými obnovami z období socialismu, z posledních desetiletích ale už je řada příkladů citlivé konzervace. Přednáška má být také určitým návodem pro vnímání a poznávání těchto památek.

 

 

 

 

 

 

«« zpět na seznam článků

Od roku 1992 pořádáme specializované zájezdy pro milovníky výtvarného umění, architektury, archeologie a historie. Naše cesty jsou originály - připravují a vedou je odborníci, kteří dokážou poutavě vysvětlit téma i v širších souvislostech. Používáme kvalitní hotely a spolehlivou dopravu. Vážíme si trvalé přízně stálých klientů, jejichž řady se rozšiřují především na doporučení spokojených zákazníků.

Adresa ARS VIVA cesty za uměním

160 00 Praha 6 - Dejvice
Muchova 223/9 (1. patro)
+420 233 324 099
arsviva@arsviva.cz
www.arsviva.cz

qrico
Novinky na e-mail vyplňte emailovou adresu pro zasílání novinek
Spojte se s námi