přednášky ARS VIVA v Městské knihovně

MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE, Mariánské náměstí 1, Praha 1. Začátek vždy v 17:00 hodin. Těšíme se na Vaši návštěvu.

article image

 

24. ledna 2018

PRAHA NEPOSTAVENÁ – 2. polovina 20. století

doc. ing. arch. Radomíra Sedláková, CSc., Národní galerie v Praze

Od konce 2. světové války bylo pro Prahu navrženo velké množství staveb, které z nejrůznějších důvodů nebyly nikdy realizovány (a zřejmě nikdy ani nebudou). O jaké možnosti Praha přišla? Je to ochuzení? Nebo je to dobře? Rok 1953 měl být rokem velké přestavby historického jádra, vzniknout měl Ústřední dům armády, není tu koncertní síň ani Dům techniky, kolem metra Vltavská je stále pusté území, chybí Staroměstská radnice podobně jako utopické stavby nad košířským údolím, jinak vypadá budova na Karlově náměstí a stále nedokončená je krásná oblast kolem Novomlýnské věže – to jsou jen ukázky toho, co nebylo postaveno.

 

21. února 2018

Vybrané památky Kykladských ostrovů (Amorgos, Paros, Délos)

PhDr. Tomáš Alušík, PhD., Ústav dějin lékařství a cizích jazyků 1. LF UK

Přednáška provede některými, především starověkými památkami ostrovů Amorgos (sídliště Markiani z rané doby bronzové, archaické-helénistické město Minoa, středověký klášter Panagia Hozoviotissa), Paros (antické vykopávky a středověký klášter Panagia Ekatontapiliani v Paroikii, mykénské sídliště Koukounaries) a Délos (antické město s přístavem).

https://www.mlp.cz/cz/akce/e21802-vybrane-pamatky-kykladskych-ostrovu/?knihovna=

 

27. března 2018

Gotická sakrální architektura ve Slezsku

Ing. arch. Karel Kibic Ph.D., Národní památkový ústav

Ve Slezsku nalezneme méně románských staveb, ale gotická architektura je bohatší, než v Čechách a na Moravě. Důvodů je několik. Tím hlavním je ohromné bohatství slezských měst, jehož dosáhla zejména ve 14. století, především Vratislavi, ale i mnohých dalších. Slezsko tolik nezasáhly husitské bouře a rovněž baroko se zde projevilo míň. Původ nejstarších městských a klášterních kostelů je pozdně románský, ale i ty byly přestavěny ve 14. a 15. století. Slezsko charakterizuje i množství venkovských gotických kostelů, které často udiví svou velikostí. Zatímco v jižnější části jsou gotické stavby zděné z kamene, severní část Slezska už je součástí širší oblasti s cihelnou gotickou architekturou.  

https://www.mlp.cz/cz/akce/e21976-goticka-sakralni-architektura-ve-slezsku/

 

18. dubna 2018

THÉRA - Santorini

PhDr. Tomáš Alušík, PhD., Ústav dějin lékařství a cizích jazyků 1. LF UK

Přednáška provede lokalitou Akrotiri – skvěle dochovaným sídlištěm z pozdní doby mínojské (bronzové) zničeným rozsáhlou erupcí vulkánu a označovaným jako „Pompeje doby bronzové“, s domy dochovanými do výše až několika podlaží – a rozsáhlým antickým městem Thérou, situovaným na kopci nad vesnicí Kamari.

Přednáška provede lokalitou Akrotiri – skvěle dochovaným sídlištěm z pozdní doby mínojské (bronzové) zničeným rozsáhlou erupcí vulkánu a označovaným jako „Pompeje doby bronzové“, s domy dochovanými do výše až několika podlaží – a rozsáhlým antickým městem Thérou, situovaným na kopci nad vesnicí Kamari.

https://www.mlp.cz/cz/akce/e22195-vybrane-pamatky-ostrova-thera-santorini/

 

 

23. května 2018

Skalní chrámy MAHARÁŠTRY I.

RNDr. Aleš Krejčí, CSc., World Trend, lektor VŠ

V žádné jiné oblasti indického subkontinentu neexistuje tak bohaté dědictví skalních chrámů v uměle vytesaných jeskyních jako ve svazovém státě Maharáštra. První část přednášky nás zavede do buddhistických jeskynních chrámů a klášterů v Bhadža a v Kanheri, a potom i do proslulého hinduistického chrámu Elefanta v oblasti Bombaje. Druhá část přednášky provede posluchače známým jeskynním buddhistickým komplexem v Adžantě, jeho architekturou i sochařskou a malířskou výzdobou

https://www.mlp.cz/cz/akce/e22330-skalni-chramy-maharastry-i./ 

 

13. června 2018

MODERNÍ SALZBURG

Josef Vomáčka, volný publicista

Historický Salzburg nabízí na okraji svého středu celou řadu výrazných moderních architektonických realizací. Jsou dokladem vysoké úrovně současné rakouské nové architektury.

https://www.mlp.cz/cz/akce/e22519-moderni-salzburg/

 

19. září 2018

ZÁSOBOVÁNÍ ŘÍMA V DOBĚ ANTIKY 

Pavel Hlinovský, CCMA

Historie zásobování Říma v době antiky, způsob rozdělování potravin, vína a olejů a jejich doprava do Říma. Způsoby skladování potravinových produktů v Římě a jeho okolí. Problematika zachování plynulého chodu Říma z hlediska zásobování. Republikánské a císařské funkce úředníků dohlížejících na zásobování a logistika v podmínkách Říma a jeho provincií.

https://www.mlp.cz/cz/akce/e22789-zasobovani-rima-v-dobe-antiky/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. května 2018

Skalní chrámy MAHARÁŠTRY I.

RNDr. Aleš Krejčí, CSc., World Trend, lektor VŠ

V žádné jiné oblasti indického subkontinentu neexistuje tak bohaté dědictví skalních chrámů v uměle vytesaných jeskyních jako ve svazovém státě Maharáštra. První část přednášky nás zavede do buddhistických jeskynních chrámů a klášterů v Bhadža a v Kanheri, a potom i do proslulého hinduistického chrámu Elefanta v oblasti Bombaje. Druhá část přednášky provede posluchače známým jeskynním buddhistickým komplexem v Adžantě, jeho architekturou i sochařskou a malířskou výzdobou

https://www.mlp.cz/cz/akce/e22330-skalni-chramy-maharastry-i./

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«« zpět na seznam článků

Od roku 1992 pořádáme specializované zájezdy pro milovníky výtvarného umění, architektury, archeologie a historie. Naše cesty jsou originály - připravují a vedou je odborníci, kteří dokážou poutavě vysvětlit téma i v širších souvislostech. Používáme kvalitní hotely a spolehlivou dopravu. Vážíme si trvalé přízně stálých klientů, jejichž řady se rozšiřují především na doporučení spokojených zákazníků.

Adresa ARS VIVA cesty za uměním

160 00 Praha 6 - Dejvice
Muchova 223/9 (1. patro)
+420 233 324 099
arsviva@arsviva.cz
www.arsviva.cz

qrico
Novinky na e-mail vyplňte emailovou adresu pro zasílání novinek
Spojte se s námi