Galerie moderního umění v Hradci Králové

«« zpět na výstavy

Galerie moderního umění v Hradci Králové

www.galeriehk.cz

Galerie moderního umění v Hradci Králové Vás zve na prohlídku výstavy

ZORKA SÁGLOVÁ – RETROSPEKTIVA

9. června – 24. září 2017

Mimořádná konzistentnost, otevřenost různorodosti uměleckých přístupů (land-art, happening, malba …), snaha vést s divákem dialog i potřeba propojování světa výtvarného a textilního umění jsou charakteristickými znaky tvorby Zorky Ságlové (1942–2003). Galerie v rámci připravené retrospektivní výstavy představí veřejnosti výběr klíčových děl reprezentujících všechny základní námětové okruhy a cykly autorčiny tvorby od roku 1962. V současném medializovaném světě je dílo Zorky Ságlové aktuální připomínkou potřeby svobodného uchopení nejen umělecké tvorby.

SVÍTÁNÍ ZDEŇKA SKLENÁŘE

Grafické dílo 1934–1985

23. června – 24. září 2017

Grafická tvorba Zdeňka Sklenáře (1910–1986) se rozvíjela souběžně s jeho dílem malířským. V počátečním období tvorby nachází náměty pro svá díla ve svém vnitřním světě fantazie a básnických obrazů, bohatou inspiraci mu přináší také francouzská poesie (G. Apollinaire, Ch. Baudelaire) a commedia dell´arte (film Děti ráje). Pro další malířskou, grafickou a ilustrační tvorbu Zdeňka Sklenáře má stěžejní význam jeho tříměsíční pobyt v Číně v roce 1955 v souvislosti s výstavou československé kultury v Pekingu. Věnoval se zde studiu čínské kultury, především se zajímal o čínské znakové písmo, o jeho výtvarné a dekorativní působení. Čínská inspirace provází také celou další Sklenářovu tvorbu, v námětech svých děl postupně opouští čínské prostředí a do bohaté osnovy linií vplétá krajiny, zátiší a několikrát se vrací také k portrétu Giuseppe Arcimbolda. Zdeněk Sklenář vytvořil celkem 106 grafických listů, výstava představuje v charakteristických ukázkách výběr ze všech období umělcovy tvorby a poskytuje velmi dobrý přehled o jeho grafické tvorbě.

 

JIŘÍ KORNATOVSKÝ / STYLE DECLARATIVE

13. října 2017 – 28. ledna 2018

Zahájení výstavy ve čtvrtek 12. října 2017 v 17 hodin.

Výstava představí návštěvníkům obří kresby uhlem od Jiřího Kornatovského (*1952), v nichž samotný akt kresby, řízený pohyb ruky a celého těla, je vlastním smyslem díla. Neustálé opakování a cykličnost tohoto uhlem zaznamenané­ho, DEKLAROVANÉHO, pohybu spojuje vzniklé kresby s duchovními cvičeními a meditací. Autor svádí pomocí uhlu boj s beztvarostí a nehybností prázdné plochy, jejíž možnosti jsou zpočátku omezené, avšak ve své podstatě, po pře­konání vlastních nutně limitovaných představ a prolomení se do stavu tvůrčího vytržení, nekonečné. Svou vůlí vnucuje ploše objem a neustávající pohyb. Tah po tahu vrství uhlovou čerň a formuje ji do mohutných forem, oblin, výdutí, propastí i toroidů, které pulzují a vlní před zraky těch, kteří se oddají pohledu do středu víru.

 

KVĚTY TOUHY A ZLA

ze sbírek Galerie moderního umění v Hradci Králové

27. října 2017 – 28. ledna 2018

Zahájení výstavy ve čtvrtek 26. října 2017 v 17 hodin.

Květy, jejichž pomíjivá krása a divotvorná moc po staletí fascinovala filozo­fy, mystiky a šamany. Velké téma umělců plné skrytých významů přístupných pouze zasvěceným. Nepřestává nás udivovat tajemně tichá nezvučná a při­tom ohromující krása, která se zjevuje pravidelně na malou chvíli, jejich křeh­kost a zároveň vytrvalost, jejich zářivé barvy a podivuhodné tvary zdánlivě nemající žádný praktický význam jakoby patřily do jiného světa. Jsou tu květy zla, květy

 

PÁTEČNÍ MALOVÁNKY

Cyklus výtvarných ateliérů určený nejmladším návštěvníkům galerie ve věku od 2 do 6 let s doprovodem dospělé osoby. Cílem Malovánek je provést dětského návštěvníka labyrintem světa výtvarného umění, otevřít mu cestu k poznání umělecké tvorby a rozmanitých výtvarných technik, rozvíjet jeho dětskou fantazii, jemnou motoriku a chuť tvořit. Délka trvání ateliéru 60 minut.

Vstupné pro dítě 30 Kč, doprovod zdarma.

Počet míst je omezen, registrace u Kláry Zářecké.

E-mail: odborne@galeriehk.cz, tel. 727 806 972.

 

SOBOTNÍ PROGRAMY PRO DĚTI

Délka programů 90–120 minut.

Určeno pro děti 4–6 let s doprovodem, 6–12 let bez doprovodu.

Vstupné pro dítě 40 Kč, doprovod zdarma.

Počet míst je omezen, registrace u Anety Patkové.

E-mail: edukace@galeriehk.cz, tel.: 727 806 971.

21. ledna 2017 – sobota 10 hodin

STOPY A OTISKY

Přijďte se inspirovat netradičními technikami a ve výtvarném ateliéru experi­mentovat s otisky rozmanitých předmětů.

 

PROGRAMY PRO ŠKOLY

Ke stálé expozici PROMĚNY OBRAZU / OBRAZY PROMĚN a ke všem současným výstavám jsou připravené doprovodné programy s výtvarnými dílnami pro MŠ, ZŠ, SŠ, gymnázia, ZUŠ i další skupiny zájemců.

Termín (úterý – pátek) lze domluvit u Anety Patkové.

E-mail: edukace@galeriehk.cz, tel.: 727 806 971

 

STÁLÉ EXPOZICE

PROMĚNY OBRAZU / OBRAZY PROMĚNY

Nová stálá expozice sleduje pestrý a mnohotvárný vývoj českého výtvarného umění od přelomu 19. a 20. století až po tvorbu současných umělců a předsta­vuje všechny důležité směry a tendence, které měly vliv na utváření českého moderního výtvarného umění. Vedle obrazů a soch, které návštěvníci dobře znají z předcházející stálé expozice a výstav, byla do výstavního souboru zařa­zena také nová umělecká díla zakoupená do sbírek galerie v posledních letech a další obrazy z depozitářů galerie.

«« zpět na výstavy

Od roku 1992 pořádáme specializované zájezdy pro milovníky výtvarného umění, architektury, archeologie a historie. Naše cesty jsou originály - připravují a vedou je odborníci, kteří dokážou poutavě vysvětlit téma i v širších souvislostech. Používáme kvalitní hotely a spolehlivou dopravu. Vážíme si trvalé přízně stálých klientů, jejichž řady se rozšiřují především na doporučení spokojených zákazníků.

Adresa ARS VIVA cesty za uměním

160 00 Praha 6 - Dejvice
Muchova 223/9 (1. patro)
+420 233 324 099
arsviva@arsviva.cz
www.arsviva.cz

qrico
Novinky na e-mail vyplňte emailovou adresu pro zasílání novinek
Spojte se s námi