Galerie moderního umění v Hradci Králové

«« zpět na výstavy

Galerie moderního umění v Hradci Králové

www.galeriehk.cz

 

OTAKAR SLAVÍK, RADOST Z MALBY

15. června – 23. září 2018

Otakar Slavík (1931 – 2010) patří k osobnostem, které v šedesátých letech uváděly české moderní umění znovu do evropského kontextu.  Bývá někdy spojován s novou figurací, jeho figuralismus souvisí však spíše s jeho sochařským východiskem, se studiem na sochařské a kamenické škole v Hořicích a hlavně pak s jeho bytostným, celoživotním vztahem k lidské postavě. Po studiích se dostává přátelského kontaktu s umělci, představujícími silnou generaci šedesátých let. Rozhodující pro jeho tvorbu je neustále barva, promýšlí však i problémy výstavby a řádu obrazu, promítajících se do obrazové struktury. Tragický zlom však představuje emigrace, k níž je po podpisu Charty 77 donucen, v roce 1980 odchází se svou ženou do Vídně.

 

PAŘÍŽ KRÁSNÁ A INSPIRUJÍCÍ

22. června – 23. září 2018

Od poloviny 19. století představovala Paříž pro mnoho českých výtvarných umělců jedinou skutečnou metropoli umění. Město nad Seinou, kde moderní umění zapustilo hluboké kořeny, bylo pro ně nadějí. Mnozí sem přijížděli čerpat inspiraci z osobních setkání se známými mistry, studovali nejnovější umělecké směry nebo se nechali jen pohltit kosmopolitní uměleckou atmosférou. Jejich snem bylo prosadit se – uspořádat v Paříži výstavu a získat uznání pařížské kritiky. Řadě z nich se to podařilo a Paříž se pro ně stala druhým domovem. Život zde často nebyl snadný a v průběhu let byl ovlivňován také politickým vývojem v Evropě. Zlatým obdobím česko-francouzských vztahů bylo období mezi světovými válkami, které ukončilo podepsání Mnichovské dohody.

PŘIPRAVUJEME

DNES...

19. října 2018 – 27. ledna 2019

Právě před třiceti lety vzbudila velkou pozornost výstava Volného seskupení 12/15, Pozdě, ale přecePod tímto pro veřejnost poněkud excentrickým názvem se poprvé veřejně presentovalo sdružení umělců náležejících ke generaci sedmdesátých let, které se ustavilo v roce 1987. V tu dobu znovu vyvstala naléhavě otázka integrity generace, vyvolaná nejen tlakem oficiálních struktur, ale také tlakem hlásící se další umělecké generace. Během roku 1987 v mnoha diskuzích ustavili umělci generační volné umělecké seskupení. Zakladateli „volného seskupení“ byli spolužáci z pražské Akademie výtvarných umění Václav Bláha (1949), Vladimír Novák (1947), Petr Pavlík (19445) a Michael Rittstein (1949). Ti pak vzápětí přizvali Jiřího Beránka (1945), Jaroslava Dvořáka (1946), Kurta Gebauera (1941), Ivana Kafku (1952),  Ivana Ouhela (1945) a Tomáše Švédu (1947).

 

ZDENĚK SÝKORA, GRAFIKA

26. října 2018 – 27. ledna 2019

Připravovaná výstava představí výběr z grafického díla Zdeňka Sýkory. Umělcova tvorba, vždy pevně spjatá s jeho stěžejní malířskou činností, umožňovala autorovi hlouběji rozvíjet dialog výtvarného umění s vědou, vizualizovat v malbě zpracovávaná témata, dále je nezávazně zkoumat a experimentovat s nimi. Na výstavě budou zastoupeny rané grafické práce, které vytvořil autor po roce 1964 technikou linořezu, a práce tištěné technikou sítotisku (serigrafie) – technikou, která se ukázala pro jeho tvorbu ideální díky možnosti předem definovat barvy a tisknout přesně ohraničené geometrické tvary.

 

STÁLÉ EXPOZICE

Více informací…

PROMĚNY OBRAZU / OBRAZY PROMĚN

GALERIE VLADIMÍRA PRECLÍKA: PODOBY ČESKÉ MODERNY

13. dubna – 12. května 2019

 

 

VÝSTAVY A AKCE MUZEA VÝCHODNÍCH ČECH

POD MOŘSKOU HLADINOU

29. června – 23. září 2018

Zájemci uvidí různorodé živočichy žijící pod hladinou a na pobřeží moří. Především mohou obdivovat elegantní tvary a rozmanité barevné vzory schránek měkkýšů z mělkých vod i oceánských hlubin. Neméně atraktivní budou i ukázky ostatních bezobratlých – korálů, chobotnic, sépií a krabů, jejichž preparáty, dochované z dob původního přírodovědeckého muzea, nebyly většinou dosud vystavovány. K vidění bude řada dalších zajímavých exponátů – např. čelisti žraloka, ušní kůstky vorvaně, „pila“ pilouna a některé druhy mořských ryb a ptáků. Exponáty výstav obohatí i zkameněliny živočichů z druhohorního moře, které zaplavovalo naše území před 100 milióny let.

 

 

 

 

«« zpět na výstavy

Od roku 1992 pořádáme specializované zájezdy pro milovníky výtvarného umění, architektury, archeologie a historie. Naše cesty jsou originály - připravují a vedou je odborníci, kteří dokážou poutavě vysvětlit téma i v širších souvislostech. Používáme kvalitní hotely a spolehlivou dopravu. Vážíme si trvalé přízně stálých klientů, jejichž řady se rozšiřují především na doporučení spokojených zákazníků.

Adresa ARS VIVA cesty za uměním

160 00 Praha 6 - Dejvice
Muchova 223/9 (1. patro)
+420 233 324 099
arsviva@arsviva.cz
www.arsviva.cz

qrico
Novinky na e-mail vyplňte emailovou adresu pro zasílání novinek
Spojte se s námi