Galerie moderního umění v Hradci Králové

«« zpět na výstavy

Galerie moderního umění v Hradci Králové

www.galeriehk.cz

Galerie moderního umění v Hradci Králové Vás zve na prohlídku výstav

JIŘÍ KORNATOVSKÝ / STYLE DECLARATIVE

13. října 2017 – 28. ledna 2018

Zahájení výstavy ve čtvrtek 12. října 2017 v 17 hodin.

Výstava představí návštěvníkům obří kresby uhlem od Jiřího Kornatovského (*1952), v nichž samotný akt kresby, řízený pohyb ruky a celého těla, je vlastním smyslem díla. Neustálé opakování a cykličnost tohoto uhlem zaznamenané­ho, DEKLAROVANÉHO, pohybu spojuje vzniklé kresby s duchovními cvičeními a meditací. Autor svádí pomocí uhlu boj s beztvarostí a nehybností prázdné plochy, jejíž možnosti jsou zpočátku omezené, avšak ve své podstatě, po pře­konání vlastních nutně limitovaných představ a prolomení se do stavu tvůrčího vytržení, nekonečné. Svou vůlí vnucuje ploše objem a neustávající pohyb. Tah po tahu vrství uhlovou čerň a formuje ji do mohutných forem, oblin, výdutí, propastí i toroidů, které pulzují a vlní před zraky těch, kteří se oddají pohledu do středu víru.

 

KVĚTY TOUHY A ZLA

ze sbírek Galerie moderního umění v Hradci Králové

27. října 2017 – 28. ledna 2018

Zahájení výstavy ve čtvrtek 26. října 2017 v 17 hodin.

Květy, jejichž pomíjivá krása a divotvorná moc po staletí fascinovala filozo­fy, mystiky a šamany. Velké téma umělců plné skrytých významů přístupných pouze zasvěceným. Nepřestává nás udivovat tajemně tichá nezvučná a při­tom ohromující krása, která se zjevuje pravidelně na malou chvíli, jejich křeh­kost a zároveň vytrvalost, jejich zářivé barvy a podivuhodné tvary zdánlivě nemající žádný praktický význam jakoby patřily do jiného světa. Jsou tu květy zla, květy

PŘIPRAVUJEME

ENERGIE PRVOTNÍ ČÁRY

Gesto, rytmus, pohyb v současném českém umění

Zahájení výstavy ve čtvrtek 1. března 2018 v 17 hodin

Základní koncept výstavy vychází z volných ohlasů a inspirací východoasijskou kaligrafií v českém současném umění. Deset výrazných uměleckých osobností představí různé přístupy k tomuto tématu, akcentující především tělesné a pohybové vnímání energie obsažené v expresivním procesu „kaligrafické“ tvorby. Síla kaligrafické linky zde není přítomna pouze v projevech gestické kresby nebo malby, ale také v nejrůznějších konceptuálních přístupech nebo performance. Asi nejvýraznějším tématem je v tomto ohledu zachycení propojení lidské energie s přírodními procesy, jak to dosvědčují univerzálně pojata konceptuální díla Miloše Šejna, Pavla Mrkuse, Federica Diaze, Pavly Voborník Kačírkové či královéhradeckých autorů Jindřicha Maxe Pavlíčka a Milana Langera. Nejintimnější pocity a dynamiku lidského těla zachycují kresby a malby Margity Titlové-Ylovsky, Petra Pastrňáka, Karla Adamuse, Adély Součkové a světelné objekty Pavla Korbičky. Samostatnou kapitolu tvoří díla Jiřího Černického, jehož expresivní materiálová čára neotřelým způsobem odkazuje k historii západního i východoasijského umění a myšlení.

 

JINDŘICH VLČEK (1885–1968), MALÍŘ RUSKÝCH LEGIÍ

Sibiřská anabáze I. světové války a Hradec Králové očima malíře Jindřicha Vlčka

Zahájení výstavy ve čtvrtek 1. března 2018 v 17 hodin

Válečné události I. světové války poznamenaly významně celou Evropu a životy jejích obyvatel včetně malíře Jindřicha Vlčka (1885–1968), který byl jako voják rakousko-uherské armády zajat v roce 1915 na ruské frontě. Čas strávený v ruském zajetí a v českých legiích na Rusi (1918–1920) umělecky nepromarnil. Neváhal v nebezpečí smrti, těžkých životních podmínkách, nepohodlí a s omezenými výtvarnými prostředky jako velmi bystrý pozorovatel zachytit prchavé okamžiky bojů v první linii, momentky ze života zajatců, portréty legionářů a jejich cestu zpět do vlasti.

PÁTEČNÍ MALOVÁNKY

Cyklus výtvarných ateliérů určený nejmladším návštěvníkům galerie ve věku od 2 do 6 let s doprovodem dospělé osoby. Cílem Malovánek je provést dětského návštěvníka labyrintem světa výtvarného umění, otevřít mu cestu k poznání umělecké tvorby a rozmanitých výtvarných technik, rozvíjet jeho dětskou fantazii, jemnou motoriku a chuť tvořit. Délka trvání ateliéru 60 minut.

Vstupné pro dítě 30 Kč, doprovod zdarma.

Počet míst je omezen, registrace u Kláry Zářecké.

E-mail: odborne@galeriehk.cz, tel. 727 806 972.

 

SOBOTNÍ PROGRAMY PRO DĚTI

Délka programů 90–120 minut.

Určeno pro děti 4–6 let s doprovodem, 6–12 let bez doprovodu.

Vstupné pro dítě 40 Kč, doprovod zdarma.

Počet míst je omezen, registrace u Anety Patkové.

E-mail: edukace@galeriehk.cz, tel.: 727 806 971.

21. ledna 2017 – sobota 10 hodin

STOPY A OTISKY

Přijďte se inspirovat netradičními technikami a ve výtvarném ateliéru experi­mentovat s otisky rozmanitých předmětů.

 

PROGRAMY PRO ŠKOLY

Ke stálé expozici PROMĚNY OBRAZU / OBRAZY PROMĚN a ke všem současným výstavám jsou připravené doprovodné programy s výtvarnými dílnami pro MŠ, ZŠ, SŠ, gymnázia, ZUŠ i další skupiny zájemců.

Termín (úterý – pátek) lze domluvit u Anety Patkové.

E-mail: edukace@galeriehk.cz, tel.: 727 806 971

 

STÁLÉ EXPOZICE

PROMĚNY OBRAZU / OBRAZY PROMĚNY

Nová stálá expozice sleduje pestrý a mnohotvárný vývoj českého výtvarného umění od přelomu 19. a 20. století až po tvorbu současných umělců a předsta­vuje všechny důležité směry a tendence, které měly vliv na utváření českého moderního výtvarného umění. Vedle obrazů a soch, které návštěvníci dobře znají z předcházející stálé expozice a výstav, byla do výstavního souboru zařa­zena také nová umělecká díla zakoupená do sbírek galerie v posledních letech a další obrazy z depozitářů galerie.

«« zpět na výstavy

Od roku 1992 pořádáme specializované zájezdy pro milovníky výtvarného umění, architektury, archeologie a historie. Naše cesty jsou originály - připravují a vedou je odborníci, kteří dokážou poutavě vysvětlit téma i v širších souvislostech. Používáme kvalitní hotely a spolehlivou dopravu. Vážíme si trvalé přízně stálých klientů, jejichž řady se rozšiřují především na doporučení spokojených zákazníků.

Adresa ARS VIVA cesty za uměním

160 00 Praha 6 - Dejvice
Muchova 223/9 (1. patro)
+420 233 324 099
arsviva@arsviva.cz
www.arsviva.cz

qrico
Novinky na e-mail vyplňte emailovou adresu pro zasílání novinek
Spojte se s námi