Národní galerie v Praze

«« zpět na výstavy

www.ngprague.cz 

V sobotu 23. prosince začíná Národní galerie v Praze zpřístupňovat své umělecké sbírky online.  

Díky finanční podpoře Poslanecké sněmovny ČR mohla Národní galerie v Praze v roce 2017 zahájit práce na „digitální galerii“. „Spuštění tohoto projektu neznamená jen zpřístupnění uměleckých děl v digitální galerii. Ale jde zejména o zásadní proměnu vnímání uživatelského práva k jejich fotografické  dokumentaci.  S plným vědomím poslání veřejné instituce, spočívajícím ve vzdělávání a kultivaci společnosti, dáváme všem zájemcům plně k dispozici prvních 300 uměleckých děl, a to ve fotografiích vysokého rozlišení, které budou volně ke stažení bez jakékoli další administrace. Samozřejmě se to týká pouze těch děl, která nejsou chráněna autorským zákonem. To znamená děl starších 70 popř. 75 let. U všech ostatních musíme postupovat individuálně na základě dohody s vlastníky licencí. Tato díla jsou zpravidla zpřístupněna formou náhledových fotografií. Soubor děl v digitální galerii budeme postupně doplňovat, přičemž cílem je tímto způsobem zveřejnit celou sbírku Národní galerie, čítající bezmála čtyři sta tisíc děl,“ uvádí generální ředitel Národní galerie v Praze Jiří Fajt.

Online galerie bude veřejnosti zpřístupněna v sobotu 23. 12. 2017 na webových stránkách Národní galerie v Praze (http://sbirky.ngprague.cz/ . „Umělecká díla si bude možno prohlížet ve vysokém rozlišení, což zviditelní detaily pouhým okem nezachytitelné. Zájemci si díla vyhledají podle nejrůznějších kritérií, ať už se jedná o jméno autora, dataci nebo námět,“ dodává Jiří Fajt.  

 

Národní galerie v Praze v roce 2018: od současného umění k novým sbírkovým expozicím

Program Národní galerie v Praze bude v roce 2018 sledovat dvě hlavní linie. NG naváže na dosavadní úspěšný výstavní program akcentující moderní a současné umění a představí první z řady plánovaných změn ve sbírkových expozicích. Výstavní rok zahájí retrospektivou slavné rakouské malířky Marie Lassnig a site-specific instalací Kathariny Grosse pro Velkou dvoranu Veletržního paláce. Na konci roku se pak otevřou výstavy Františka Kupky a českých umělců tvořících ve francouzské Bretani. Při příležitosti 100. výročí založení Československa a 50. výročí srpna 1968 představí NG nové sbírkové expozice umění 20. století.

Hodnocení roku 2017

Rok 2017 se v Národní galerii nesl zejména v duchu rozsáhlých výstavních projektů významných uměleckých osobností. „Dosavadní výsledky naznačují, že v letošním roce překonáme loňský rekord, kdy návštěvnost Národní galerie poprvé přesáhla 700 tisíc. Nejnavštěvovanějšími projekty se staly výstavy Gerharda Richtera a Františka Skály, které přesáhly 50, respektive 60 tisíc návštěvníků. Nejvyhledávanější budovou je již tradičně Veletržní palác, který letos hostil monumentální instalace Aj Wej-weje pro Velkou dvoranu a Magdaleny Jetelové pro Malou dvoranu. Aj Wej-wej Prahu navštíví do konce roku ještě jednou – 14. prosince uvede ve spolupráci s NG v Lucerně českou premiéru svého dokumentárního filmu Human Flow. Na podzim byla ve Veletržním paláci zahájena také filmová instalace Juliana Rosefeldta v hlavní roli s Cate Blanchett, která je k vidění až do ledna. Hlavním letošním projektem starého umění je pak teprve nedávno otevřená výstava Arcivévoda Ferdinand II. Habsburský,“ uvádí generální ředitel NG Jiří Fajt.

Národní galerie letos spustila také pilotní ročník programu Anežka LIVE!, který po celé léto oživoval revitalizovaný areál Kláštera sv. Anežky České a přilákal tisíce návstěvníků na pestrý program od letního kina po speciální komentované prohlídky a koncerty.

Zájem o program Národní galerie v Praze potvrzuje i rostoucí počet členů vloni spuštěného Klubu přátel NG. Za rok své existence se rozrostl o více než dva tisíce členů, kteří mohou využít nejrůznější výhody včetně volného vstupu do stálých expozic a na krátkodobé výstavy.

„Letos se díky finanční podpoře Poslanecké sněmovny ČR podařilo také po třech dekádách absence systematické akviziční politiky začít doplňovat sbírku NG o současné umění. Získali jsme vynikající práce předních osobností českého umění – Magdaleny Jetelové, Františka Skály, Evy Koťátkové, Kateřiny Šedé, Josefa Bolfa nebo Jana Híska. Oslovili jsme i příslušníky mladší generace a zakoupili díla Vladimíra Houdka, Romana Štětiny, Lukáše Karbuse nebo Jana Nálevky. Pevně věřím, že v nastoupeném trendu budeme moci pokračovat. V současnosti navíc hledám způsob, jak sbírku pravidelně obohacovat i o signální díla světových umělců,“ říká Jiří Fajt.

Klíčové výstavní projekty roku 2018

Výstavní program Národní galerie odstartuje příští rok tradičním únorovým Grand Openingem Veletržního paláce. Velká dvorana se promění ve snovou krajinu díky instalaci Wunderbild německé umělkyně Kathariny Grosse. Po Aj Wej-wejově instalaci Zákon cesty se tak jedná o druhý projekt, kdy se další významná osobnost současného umění chopila výzvy připravit nové dílo přímo pro Prahu. Pro návštěvníky se zároveň otevře retrospektiva rakouské umělkyně Marie Lassnig, považované za jednu z nejoriginálnějších malířek 20. století. Program Veletržního paláce na jaře doplní také výstava Příběhy ptačího koberce, jež představí vzácný turecký koberec, který se stal Karlu Čapkovi inspirací při psaní povídky Čintamani a ptáci.

Na jaře 2018 zahájí NG v paláci Kinských výstavu Jiřího Koláře, kterou pak na konci roku vystřídá výstava mapující tvorbu českých umělců, kteří pod vlivem významých osobností francouzského umění působili v Bretani. Na výstavě, již NG pořádá ve spolupráci s Musée départemental breton, tak bude k vidění tvorba Antonína Chittussiho, Jana Zrzavého, Josefa Čapka nebo Toyen společně s díly Paula Gauguina či Paula Sérusiera. Podzimnímu programu pak bude vévodit obsáhlá výstava Františka Kupky ve Valdštejnské jízdárně.

Hradčanské náměstí v roce 2018 ožije současným uměním. V Salmovském paláci si budou moci návštěvníci od června prohlédnout první část proslulé mezinárodní sbírky nadace Francesky von Habsburg Thyssen-Bornemisza Art Contemporary. Salmovský palác se postupně ve spolupráci s českými i zahraničními akademickými pracovišti přemění v centrum kritického myšlení o současném umění s bohatým výchovně-vzdělávacím programem. Protější Šternberský palác pak bude od dubna hostit výstavu Hynka Martince, který se ve své tvorbě inspiroval díly klasických mistrů, jež jsou v paláci vystavena.

Se spuštěním druhého ročníku programu Anežka LIVE!, který v letních měsících oživuje areál Kláštera sv. Anežky České, bude představena také instalace jednoho z předních světových sochařů, v Londýně tvořícího Anthonyho Gormleyho, a vynikajícího bamberského kreslíře Richarda Wientzeka. V doprovodných programech se NG vedle tradičních vzdělávacích aktivit pro veřejnost i školy zaměří na zpřístupnění umění osobám z vyloučených lokalit, sociálně znevýhodněným či lidem se zdravotním handicapem.

Nové sbírkové expozice

Při příležitosti 100. výročí vzniku Československa a 50. výročí srpnových událostí roku 1968 budou ve Veletržním paláci slavnostně otevřena dvě patra nových sbírkových expozic. Expozice ve třetím patře bude věnována umění od začátku první republiky do roku 1938 a její součástí bude i slavná francouzská sbírka, kterou z velké části nakoupil československý stát jen pět let po svém vzniku. Na ni ve druhém patře naváže expozice mapující vývoj umění od konce války až do současnosti. V roce 2019 naváže NG instalací nové expozice umění 19. století ve čtvrtém patře Veletržního paláce. Tyto nové expozice budou prezentovat sbírky 19., 20. a 21. století do doby rekonstrukce Veletržního paláce. Aktuálně NG čeká, až Ministerstvo kultury ČR uvolní finanční prostředky, které jí umožní vypsat mezinárodní vyzvanou architektonickou soutěž.

I další budovy NG a jejich sbírkové expozice se v roce 2018 budou připravovat na postupnou revitalizaci. V průběhu roku bude uzavřen Schwarzenberský palác, jehož prostory se budou chystat na instalaci nové expozice starých mistrů v roce 2019. V prvním čtvrtletí dojde také k přesunu expozice Umění Asie z paláce Kinských. Sbírka umění Asie a Afriky bude následně přístupná ve Veletržním paláci ve formě tzv. schaudepot, tj. přístupného depozitáře do doby, než bude v budoucnu trvale vystavena na Hradčanském náměstí.

„V souvislosti se sbírkami NG je důležité zmínit také projekt jejich digitalizace, který se přes četná ujišťování mých předchůdců bohužel dosud prakticky nerozjel. Po důkladné mezinárodní rešerši jsme vybrali sofistikovaný systém sbírkové administrace, který používá řada světových sbírkových institucí. Vedle toho sbírky fotodokumentujeme a plánujeme postupné zveřejnění online – již v závěru letošního roku začneme se souborem našich nejvýznamnějších děl,“ dodává Jiří Fajt. S koncem roku dojde také na spuštění pilotní verze mobilní aplikace, která bude postupně obohacovat návštěvnický zážitek z výstav a expozic NG.


Hlavní výstavní projekty roku 2018

Katharina Grosse

15. 2. 2018 – 7. 1. 2019
Veletržní palác – Velká dvorana
Kurátor: Adam Budak

Německá umělkyně Katharina Grosse (1961) maluje monumentální obrazy vyjadřující touhu, které lze chápat jako nádherný akt mileneckého objetí vztaženého k prostoru, stavbě a divákovi.

Pro Národní galerii v Praze připravila velkorozměrnou malířskou instalaci, která radikálně předefinovává malbu jakožto performativní a strukturální médium a reaguje přímo na industriální prostor galerie postavené ve funkcionalistickém stylu pozdních dvacátých let. Výstava je architektonický, prostorový obraz, který divák zabydluje vlastním tělem a myslí. Barva díky němu nabývá na objemu, rovný povrch dostává skulpturální rozměr, obrazová rovina překračuje hranice vizuálního. Instalace velkolepého měřítka připomíná středověkou nástěnnou malbu i jeskynní lůno s pravěkými kresbami a opanovává prostředí; přímo se stává prostorem. Podle Kathariny Grosse je obraz nespoutaným projevem svobody a její dílo, vzniklé pro Národní galerii v Praze, je výbuchem malířské velkorysosti. Výstava zachycuje okamžik zjevení obrazu a na malbu nahlíží jako na křehký a nevyhnutelný proces, jako na duševní i tělesnou posedlost.

Mimoto Katharina Grosse vytváří intervenci na pomezí architektury a přirozeného prostředí mimo galerii. V obou případech vzniká autonomní prostor určovaný barvou a formou, jakási monumentální postromantická krajina, kterou lze zařadit kamsi mezi americký land art a německý romantismus pozdního devatenáctého století. Její mnohdy velkorozměrné struktury zabírající mezní území interiéru (institucionální prostor) a exteriéru (veřejný prostor) a často integrující organické materiály (stromy, kamení, půdu apod.) jsou hybridy, které překračují dělicí čáru mezi přírodou a kulturou. Vytvářejí prostor pro spolužití lidského a nelidského, organického a neorganického, přirozeného a umělého a míří k subjektivní antropologii vhodné pro svět v ekologickém úpadku.

Katharina Grosse se narodila v německém Freiburgu a v současnosti žije v Berlíně. Studovala na Kunstakademie Düsseldorf a Kunstakademie Münster v Německu. Od druhé poloviny devadesátých let 20. století přestala používat štětce a pracuje téměř výhradně s průmyslovými pistolemi, s jejichž pomocí rozprašuje jasné akrylové barvy prakticky po jakémkoli dostupném povrchu.

Maria Lassnig

15. 2. – 17. 6. 2018
Veletržní palác – 1. patro + Moving Image Department
Kurátor: Adam Budak ve spolupráci s Kasiou Redzisz

Národní galerie v Praze s potěšením představuje první velkou výstavu průlomové tvorby jedné z nejvýznamnějších umělkyň současnosti Marii Lassnig (1919–2014, Rakousko). Výstava zahrnující přes 50 velkorozměrných obrazů, kreseb a akvarelových cyklů, skulptur a filmů, které odhalují dlouhodobý zájem Marii Lassnig o zkoumání těla a sebereprezentaci, pokrývá celé, více než sedm desetiletí trvající profesní působení umělkyně. Ukazuje její tvůrčí vývoj od abstraktních děl, která vznikala ve Vídni čtyřicátých let, přes malířské experimenty z doby jejího pařížského a newyorského pobytu včetně progresivní filmařské tvorby až po zralé dílo vytvořené po návratu do Rakouska v roce 1980, včetně pouze vzácně vystavovaných skulptur. Retrospektivu pak uzavírají obrazy, kresby a akvarely z posledních let života Marii Lassnig, které spadají do autoportrétní tvorby a zkoumají ideový základ, z něhož vychází většina jejích děl, zejména „vnímání těla“.

Maria Lassnig se od počátku inspirovala uměleckými hnutími, která oslavovala gestickou, neformální a spontánní praxi, jako byl informel, tachismus a surrealismus, ale také body artem a performativním uměním. Pod těmito vlivy vytvořila soudržné dílo sestávající z odvážně expresivních olejomaleb jasných barev, jejichž středobodem byla lidská postava – často fragmentovaná, deformovaná a groteskní. Tyto obrazy, na nichž je sama sobě modelem, upozorňují na křehkost těla, stárnutí a běh času. Jsou současně sebeznázorněním i sebeodhalením a vztahují se ke slovům samotné umělkyně: „Osamělost dané osoby, neschopnost využívat kohokoli jiného, meditace a použití skalpelu k vědeckému zkoumání ochotného subjektu, vlastního já.“

Maria Lassnig významně ovlivnila a ovlivňuje vývoj malířství dvacátého a jednadvacátého století, přestože se její tvorba donedávna netěšila odpovídající pozornosti. Její vizionářská a nekompromisní tvorba se setkala s pozitivním kritickým ohlasem a inspirovala další generace umělců, včetně Paula McCarthyho a Martina Kippenbergera. Spolu s Louise Bourgeois, Agnes Martin a Joan Mitchell je považována za jednu z nejdůležitějších umělkyň dvacátého století, která se stala průkopnicí ženské emancipace v uměleckém světě, jemuž dominují muži.


Příběhy ptačího koberce

29. 3. – 2. 12. 2018
Veletržní palác
Kurátorka: Zdeňka Klimtová

Čintamani a ptáci, proslulá kobercářská povídka české literatury – a ostatně i filmu –  má jádro ve skutečném příběhu, který se udál v první polovině dvacátých let, kdy mezi rozmanitými zájmy a koníčky Karla Čapka zaujímaly významné místo orientální koberce. Sběratelský význam bílého anatoláku Čapek v jednom pražském obchodě rozpoznal a byl by ho rád sám koupil, na prodej však tehdy nedošlo. V roce 2014, asi devadesát let poté, co Čapek unikátní koberec obdivoval a nezískal, se jej podařilo zařadit do sbírek Národní galerie v Praze.

Podle soudobé nomenklatury jde o Koberec selendi se vzorem ptáků, pocházející ze západního Turecka; na základě současných poznatků můžeme spíše než o 17. století uvažovat o době vzniku už na sklonku nebo ve druhé polovině 16. století, je to tedy jeden z nejstarších orientálních koberců v českých sbírkách. Aby mohl být představen návštěvníkům, prošel náročným restaurátorským zásahem, jehož průběh bude na výstavě doložen fotografiemi i dokumentárním filmem. Především k zájmu Karla Čapka o orientální koberce se vztahují také další exponáty této mezioborové výstavy. K výstavě je vydán stejnojmenný sborník.

Jiří Kolář

25. 5. – 2. 9. 2018
Palác Kinských
Kurátorky: Marie Klimešová, Milena Kalinovská

Národní galerie v Praze uspořádala v roce 2000 rozsáhlou retrospektivu Jiřího Koláře. Před několika lety se k jeho dílu vrátila ve Veletržním paláci znovu, a to výstavou Korespondáž, zaměřenou na jeho inspirativní komunikaci s mladou francouzskou adeptkou žurnalistiky Beatricí Bizot, probíhající v polovině 80. let. K výrazným osobnostem, jako je Jiří Kolář, je ovšem třeba vracet se stále znovu a hledat možnosti, jak pohled na ně zbavit stereotypů a jak prostřednictvím rozmanitých úhlů pohledu uchopit jejich mnohotvárné dílo. Výstava Jiřího Koláře se zaměřuje na takový výběr Kolářových prací, který v propojení s jeho básnickým dílem naznačí, jak neortodoxně dovedl Kolář umělecky formulovat svůj účastný komentář ke světu. Významnou součástí výstavy bude Deník 1968, soubor šedesáti šesti doličných koláží mapujících dramatické události tohoto roku. Doplněn pak bude dalšími cykly mnohdy neznámých prací, které ukazují, jak Kolář výtvarně otevřeně budoval od druhé poloviny čtyřicátých let až do sklonku života orbis pictus naší doby. Mezi vybranými díly budou práce z Národní galerie v Praze, Musea Kampa, pozůstalosti Jiřího Koláře, Neues Museum Nürnberg i dalších soukromých sbírek.

 

TBA21NGP

Od 6. 6. 2018
Salmovský palác

V červnu 2018 zahájí Národní galerie v Praze partnerství s Thyssen-Bornemisza Art Contemporary (TBA21). Otevření nového centra současného umění v Salmovském paláci bude výsledkem spolupráce, která svým rozsahem nemá ve více než dvou set leté historii státní kulturní instituce obdoby. Během pěti let se v rámci partnerství představí sbírka současného umění světového významu, vzniknou nová umělecká díla, programy pro veřejnost včetně nové studijní a badatelské iniciativy. Mimořádné partnerství si s podporou Ministerstva kultury ČR a Ministerstva kultury Rakouska klade za cíl aktivovat historický Salmovský palác uměleckou kreativitou, umístěním projevů současného umění a smýšlení přímo do ikonického sídla národní identity.

Klíčovým prvkem spolupráce bude pravidelně se obměňující instalace sestávající výhradně ze sbírky současného umění TBA21. Objeví se díla takových umělců, jakými jsou například Monica Bonvicini, Cerith Wyn Evans, Olafur Eliasson, Dominique Gonzalez-Foerster, Ragnar Kjartansson, Roman Štětina a další. V rámci partnerství vznikne nové výzkumné centrum současného umění v přízemí budovy Salmovského paláce s ambicí přidat novou dimenzi umělecké instalaci zpřístupněním rozsáhlých archivů TBA21 a knihovny s více než třemi tisíci tituly. Národní galerie společně s TBA21 připravuje intenzivní doprovodný program, jehož součástí budou performance, debaty s umělci, přednášky a nově vzniklý vzdělávací obor ve spolupráci s pražskými předními vysokými školami zaměřenými na výtvarné i performativní umění, architekturu, design a film.

 

František Kupka (1871–1957)

7. 9. 2018 – 20. 1. 2019
Valdštejnská jízdárna
Kurátor: Anna Pravdová

Ve spolupráci s francouzským Reunion de musées nationaux Grand Palais a Ateneum Art Museum v Helsinkách připravuje Národní galerie v Praze retrospektivní výstavu František Kupka (1871–1957).

Výstava představí dílo Františka Kupky v celé jeho šíři, od raných prací z devadesátých let 19. století až po abstraktní práce z padesátých let 20. století. Díky spolupráci s francouzským partnerem se podařilo sestavit jedinečnou sbírku olejomaleb, prací na papíře, tiskovin a dokumentačních materiálů, která bude na jaře 2018 prezentována v pařížském Grand Palais, v obměněné podobě na podzim 2018 v Národní galerii v Praze a na jaře 2019 v helsinském Ateneum Art Museum. Pražská výstava tak vedle děl ze sbírek Národní galerie uvede četné práce ze sbírky pařížského Centre Pompidou, newyorského Guggenheim Museum nebo vídeňské Albertiny.

Chronologicky koncipovaná výstava bude členěna do tematických celků, které umožní návštěvníkovi sledovat umělcovu cestu od symbolismu k abstrakci, u jejíhož zrodu Kupka stál, i proměnu společnosti a důležitá témata tehdejší doby. Retrospektiva se zaměří na jeho symbolistické malby, první expresionistické portréty, cestu k abstraktnímu umění, barevné vertikály, řeč tvarů a barev, mašinismus i geometrickou abstrakci. Četné práce na papíře představí Kupku jako satirického kreslíře a znamenitého ilustrátora, umělce se zájmem o filozofii, antiku, náboženství i vědu.

 

1918–1938

Sbírková expozice od 28. 10. 2018
Veletržní palác – 3. patro
Kurátor: Anna Pravdová

Výstavní projekt První republika bude mít povahu sbírkové expozice ve třetím patře Veletržního paláce, které bude nově instalováno ke stému výročí vzniku Československé republiky. Na základě sbírek Národní galerie v Praze, doplněných o zápůjčky od institucí či ze soukromých sbírek, představí bohatou a kosmopolitní tvorbu a umělecký provoz dvacetiletého období nezávislého Československa mezi lety 1918–1938.

Expozice se nebude omezovat na výtvarná umělecká díla, ale bude mít i mezioborový přesah, a to díky prezentaci dalších kulturních a výtvarných oblastí první republiky, jako jsou knižní tvorba, design či užitý grafický design. Formou umělecké topografie ukáže rozmanitost tehdejší umělecké produkce i bohatý umělecký provoz.

Projekt představí umění první republiky očima tehdejšího uměnímilovného diváka, prostřednictvím stěžejních galerií, uměleckých spolků a institucí, a přiblíží i významná kulturní centra mladého státu. V prvé řadě to bude hlavní město jakožto umělecké centrum s rušnou výstavní aktivitou, která se nesoustředí jen na tvorbu domácích umělců, ale i na  nejprogresivnější jména z celé Evropy. Kurátoři ale budou věnovat pozornost i Brnu, Zlínu, Bratislavě, Košicím a Užhorodu. Součástí expozice budou také částečné rekonstrukce zásadních výstav, které se v těchto centrech v době první republiky konaly (výstava Tvrdošíjných, Výstava soudobé kultury v Brně, Poesie 32, První výstava Surrealistů v ČSR).

V daném časovém a prostorovém rámci představí výstavní projekt významné události na poli výtvarné kultury s důrazem na kosmopolitní a mnohonárodnostní charakter území první republiky. Tento přístup si klade za cíl nejen ukázat s historickou věrností bohatství a rozmanitost kultury mladého státu, ale sloužit i jako poučení pro dnešní dobu, kdy neznalost minulosti má mnohdy za následek xenofobní postoje. Novou expozici bude provázet také bohatý edukativní i odborný doprovodný program.

 

1945–1989

Sbírková expozice od 28. 10. 2018
Veletržní palác – 2. patro
Kurátor: Jiří Fajt, Daniela Kramerová, Marcel Fišer

Nová podoba sbírkové expozice poválečného umění bude založena na dvou základních principech přístupu k uměleckým dílům. Tím prvním je exkluzivní setkání s díly jako nositeli uměleckých a duchovních hodnot v hlavním proudu expozice. V malbě, plastice i pracích na papíře seznámí expozice návštěvníka s poválečnou návazností na surrealistické proudy, pařížskou školou a novou poetikou moderního života. Ukáže osobní individuální projevy a bude sledovat podoby a specifika české abstrakce, návrat ke geometrickým a figurativním způsobům vyjádření, zásadní proměny chápání díla směrem ke konceptualizaci projevu a věnovat se bude také tématu znaku a slova ve výtvarném projevu, vztahování ke krajině i novým návratům malby a plastiky v osmdesátých letech. Umělecká díla budou prezentována nikoliv pouze na základě řazení podle hlavních směrů, ale i na základě vnitřní příbuznosti prací či jiných druhů propojení.

Hlavní proud prezentace špičkových děl doplní druhý plán vycházející ze současného pojetí díla jako součásti společenské a kulturní situace, uměleckého provozu. Různými inscenačními i audiovizuálními prostředky budou v několika zvláštních sekcích představena dobově důležitá témata, na jejichž zpracování se podílí přizvaný tým odborníků (půjde například o výstavní dění šedesátých let, Světové výstavy Expo, umění ve veřejném prostoru, akční umění, design publikací a plakátů, underground sedmdesátých a osmdesátých let a další).

Expozice tak umožní několik rovin čtení podle zájmu návštěvníků. Na základě umělecké reflexe dění i jednotlivých historických témat přiblíží vývoj společenské situace od krátkého a pestrého poválečného období, přes traumatický únorový zlom následovaný nejvýraznější érou temna druhé poloviny 20. století, až po postupnou liberalizaci vrcholící kulturní erupcí šedesátých let a následným opakováním historického příběhu ve slabší intenzitě, v nových kulisách. Těžiště exponátů českého i světového umění z kolekce Národní galerie v Praze doplní zápůjčky z domácích a zahraničních institucí i soukromých sbírek.

Pravda vítězí(vá). Obrazy nejen z českých dějin

28. 10. 2018 – 3. 2. 2019
Veletržní palác – 1. patro
Kurátor: Markéta Dlábková

Výstava volně souvisí s výročím vzniku Československa a jejím cílem je zamyslet se nad stereotypy spojenými s prezentací historických událostí. Soustředí se na práce na papíře jako na médium, které může zprostředkovat konkrétní (a aktuální) okamžik – prostřednictvím letáků, populárních tisků, autentických záznamů či časopiseckých ilustrací, kdy za použití stejných prostředků lze současně prezentovat jak oficiální či oficializovaný pohled na danou událost, tak i jeho pravý opak.

Výstava se pokusí odhalit obrazové strategie prezentace jednotlivých „typů“ událostí a vysledovat, jak a zda se tyto strategie proměňují v průběhu staletí. Soustředí se především na ty historické momenty, které ve své době stály za zaznamenání. Šlo především o dramatické události – bitvy a války, protesty a demonstrace. Opačným pólem jsou události „pozitivní“ – např. ceremoniály korunovací nebo různých oslav. Významnou roli v reflexi významných dějinných chvil hraje také humor a na druhém pólu pak dlouhodobá frustrace plynoucí z pocitu dějinné „neúspěšnosti“ – tyto dva aspekty se přitom mohou vzájemně prolínat. Časový rozptyl vystavených děl se bude pohybovat přibližně od počátku 17. století do roku 1918. Reflektovat bude zejména události v českých zemích, pokusí se ale i o komparaci podobného materiálu tematizujícího zahraniční události.

I přesto, že titul výstavy parafrázuje heslo na české prezidentské standartě, výstava by měla ukázat, že vizuální způsoby prezentace českých událostí se nijak významně neliší od jiných – případná specifika souvisejí s konkrétními událostmi či osobnostmi, nikoliv s jejich výtvarným podáním. Právě opakování týchž situací může poukázat na relativitu dějin, naznačenou názvem výstavy.

 

Bonjour, Monsieur Gauguin: Čeští umělci v Bretani (1850–1950)

16. 11. 2018 – 17. 3. 2019
Palác Kinských
Kurátoři: Anna Pravdová, Kristýna Brožová

Bretaň odjakživa přitahovala výtvarné umělce a na přelomu 19. a 20. století se díky pontavenské škole stala významným uměleckým centrem moderního umění, kam se sjížděli nejprogresivnější malíři tehdejší doby. Pravidelně do Bretaně jezdili i umělci českého původu, několik málo z nich se tam i na čas usadilo.

Výstava zmapuje přítomnost českých umělců v Bretani v letech 1850–1950 a zhodnotí, jakým způsobem zachycovali její drsnou krajinu či tradiční bretonské motivy, vliv pontavenské školy na jejich tvorbu či naopak její jedinečnost.

Díla českých autorů – Jaroslava Čermáka, Antonína Chitussiho, Alfonse Muchy, Josefa Čapka, Františka Kupky, Jana Zrzavého, Aléna Diviše, Toyen či Jana Křížka budou doplněna o srovnání s obrazy zahraničních tvůrců, jako jsou Paul Gauguin, Paul Sérusier, Emil Bernard a Charles Filiger.

Výstava se bude nejprve konat od července do září v Musée départemental breton a poté pod záštitou Velvyslanectví Francie v Praze v paláci Kinských Národní galerie v Praze. K výstavě vyjde publikace Bonjour, Monsieur Gauguin, Čeští umělci v Bretani (1850–1950).

Národní galerie vystaví sbírku zakladatele prvního moderního muzea Ferdinanda II. Habsburského

Více než 300 exponátů na výstavě Arcivévoda Ferdinand II. Habsburský. Renesanční vladař a mecenáš mezi Prahou a Innsbruckem představí život renesančního kavalíra, sběratele umění a kuriozit i osobnosti, díky níž stojí v Praze slavný letohrádek Hvězda. Většina děl, která budou od 3. listopadu vystavena ve Valdštejnské jízdárně, bude možné vidět v Česku vůbec poprvé.

„Letos uplynulo 470 let od chvíle, kdy syn českého a uherského krále Ferdinanda I. arcivévoda Ferdinand II. Habsburský (1529–1595) přijel do Čech, aby zde zastupoval zájmy habsburské dynastie. Před 450 lety se pak arcivévoda ujal vlády nad Tyrolskem. Dvojité výročí se stalo podnětem pro vznik mezinárodní výstavy, která byla před Prahou představena na zámku Ambras. Ten je dnes díky Ferdinandovi nejstarším dochovaným muzeem na světě,“ uvádí kurátorka výstavy Blanka Kubíková.

Ferdinandův pobyt v českých zemích se protáhl na dlouhých dvacet let, během nichž přestavěl Pražský hrad, vybudoval renesanční letohrádek Hvězda, pořádal honosné´ slavnosti a turnaje, ale také podporoval učence a literáty a položil základ pro slavné´ sbírky uměleckých děl, přírodnin, zbrojí a knih. Panovník se proslavil i svou odvahou vzepřít se dobovým konvencím nerovným sňatkem s měšťanskou dcerou Filipínou Welserovou. Všechny tyto aspekty Ferdinandova života výstava představí.

  

„Návštěvnicky oblíbená bude bezesporu část výstavy představující exponáty z Ferdinandovy kunstkomory. K vidění budou poklady z drahých kovů, kamenů, skla i vzácných přírodnin, jako jsou korály, lastury či roh nosorožce, různé druhy hodin a další přístroje, fosilie, mučicí nástroje a jiné kuriozity, ale také vzácné obrazy, knihy a rukopisy,“ doplňuje Blanka Kubíková.

Arcivévoda Ferdinand patřil dosud neprávem k méně známým a opomíjeným postavám evropské historie. Svými zájmy inspiroval svého synovce, pozdějšího císaře Rudolfa II. (1552–1612), za jehož vlády se české země v čele s Prahou staly centrem evropské politiky a kultury. Protože je Ferdinand současně i jednou z mála historických osobností, jež po sobě zanechaly početné a pozoruhodné prameny dokumentující vlastní práci, záliby i soukromý život, je výstava unikátním svědectvím o životě renesančního kavalíra.

Pro děti bude na výstavě připraven speciální prohlídkový okruh, který přiblíží mladšímu publiku vybrané předměty panovníkovy sbírky. K výstavě bude vydán rozsáhlý katalog i obrazový průvodce a po celou dobu jejího trvání bude probíhat bohatý doprovodný program, a to nejen v dobovém ateliéru na balkoně Valdštejnské jízdárny.

 Arcivévoda Ferdinand II. Habsburský. Renesanční vladař a mecenáš mezi Prahou a Innsbruckem

Výstava Národní´ galerie v Praze a Uměleckohistorického muzea Vídeňˇ, ve spolupráci s Ústavem dějin uměni´ Akademie věd České´ republiky, v. v. i.

Termín: 3. 11. 2017 – 25. 2. 2018
Místo: Valdštejnská jízdárna

Výstavu připravil česko-rakouský tým historiků a historiků umění v čele Blankou Kubíkovou z Národní galerie v Praze, Sylvou Dobalovou z Ústavu dějin umění AV ČR a Jaroslavou Hausenblasovou z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy (pro výstavu v Praze) a Veronikou Sandbichler, ředitelkou zámku Ambras (pro výstavu na Ambrasu, která se konala od 15. června do 8. října 2017).

Autorský kolektiv tvoří dále: Thomas Kuster (KHM), Paulus Rainer (KHM), Eliška Fučíková, Beket Bukovinská, Ivan Prokop Muchka, Ivo Purš (ÚDU AV ČR), Stanislav Hrbatý (Muzeum Hradec Králové), Jan Baťa (FF UK), Václav Bůžek (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích).


Doprovodný program

STUDIOLO

Laboratoř vědce, dílna řemeslníka, ateliér umělce. Prostor ve výstavě, kde mohou tvořit malí i velcí návštěvníci. Přijďte přemýšlet a pracovat jako renesanční člověk.

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY S KURÁTORKOU VÝSTAVY A ODBORNÝMI LEKTORY

ČT       23. 11. 2017   16.30   s Blankou Kubíkovou

NE       3. 12. 2017     15.00   s Blankou Kubíkovou

NE       17. 12. 2017   15.00   s Alenou Kingham

ČT       28. 12. 2017   16:30   s Alenou Kingham

NE       21. 1. 2018     15.00   s Blankou Kubíkovou

NE       18. 2. 2018     15.00   s Alenou Kingham

ČT       22. 2. 2018     16.30   s Alenou Kingham

Zdarma ke vstupence  / Doba trvání: 60–90 min.

 

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY S AUTORY VÝSTAVY

NE       12. 11. 2017   15.00  Praha, Innsbruck a dvorský život – se Sylvou Dobalovou

NE       26. 11. 2017   15.00  Arcivévoda Ferdinand II. (1529–1595) v politických a kulturních dějinách českých zemí – s Jaroslavou Hausenblasovou

ČT       7. 12. 2017     16.30  Zbroj ve sbírce Ferdinanda II. Tyrolského – se Stanislavem Hrbatým

NE       7. 1. 2018       15.00  Praha, Innsbruck a dvorský život – se Sylvou Dobalovou

ČT       25. 1. 2018     16.30  Arcivévoda Ferdinand II. inspirující: vztah k budoucímu císaři Rudolfu II. – s Eliškou Fučíkovou

ČT       8. 2. 2018       16.30  Zákoutí a taje Ferdinandovy kunstkomory – s Beket Bukovinskou

Zdarma ke vstupence  / Doba trvání: 60–90 min.

 

Národní galerie představí ve Veletržním paláci třináct podob Cate Blanchett

Podzimnímu programu Národní galerie v Praze ve Veletržním paláci bude vévodit filmová instalace berlínského umělce Juliana Rosefeldta Manifesto v hlavní roli s australskou herečkou Cate Blanchett. Ta ve třinácti rolích představí návštěvníkům manifesty, které stály u zrodu moderního umění. Již tradiční Autumn Opening se uskuteční 18. října, zahájeno bude celkem pět výstavních projektů.

Manifesto vychází z písemných materiálu futuristů, dadaistů, hnutí Fluxus, suprematistů a dalších uměleckých skupin i z úvah jednotlivých umělců, architektů, tanečníků a filmařů.

„Třináctidílná instalace byla před Prahou představena v Berlíně, New Yorku, Helsinkách nebo Buenos Aires a všude sklidila nebývalý ohlas. Cate Blanchett se v rámci tohoto ‚manifestu manifestů’ převtěluje do třinácti postav ­– bezdomovce, učitelky, loutkoherečky nebo dělnice a proslulým i méně známým výrokům dává v nečekaných souvislostech nové, dramatické vyznění,“ uvádí generální ředitel NG Jiří Fajt.

Studentská tvorba a ozvěny Františka Skály

Společně s Manifestem představí Národní galerie 18. října ve Veletržním paláci také výstavu Biafra ducha. Studenti z třetího světa v Československu, jež seznamuje s tvorbou afrických a asijských studentů, kteří v 60. a 70. letech v Praze studovali film. Československá nová vlna se tak poprvé objevuje v kontextu děl významných filmařů, jako Nabil Maleh ze Sýrie, Mohammed Lakhdar-Hamina z Alžíru nebo Nosratollah Karimi z Iránu, stejně jako těch, o jejichž dalších osudech není nic známo.

To nejlepší ze současné studentské výtvarné tvorby na evropském kontinentu již potřetí ve Veletržním paláci představí výstava finalistů ceny StartPoint 2017. Součástí vernisáže bude vyhlášení vítěze 15. ročníku ceny.

Prezidentský salonek bude v rámci dlouhodobého projektu Introducing tentokrát hostit výstavu Půst portugalského umělce Pedra Henriquese, který zde vystaví své podivné objekty v doprovodu videa portugalského umělce a akademika Miguela Soarese.

Součástí podzimní vernisáže bude v neposlední řadě také otevření dosud běžně nepřístupného prostoru Haly A Veletržního paláce, kde bude představena dlouhodobá instalace děl Františka Skály, které NG získala z nedávno ukončené výstavy ve Valdštejnské jízdárně.

„Nebývalý úspěch výstavy, kterou zhlédlo přes 60 tisíc návštěvníků, nás přivedl k myšlence vystavit ve Veletržním paláci dlouhodobě Skálova díla, která jsme získali do našich sbírek i ta, která umělec Národní galerii daroval nebo zapůjčil. 18. října se mohou účastníci Autumn Openingu těšit třeba na Zub času nebo na některé z tajuplných muzejních pavilonů,“ dodává Jiří Fajt.

Julian Rosefeldt: Manifesto

19. 10. 2017 – 7. 1. 2018
1. patro Veletržního paláce
Kurátor: Adam Budak

Biafra ducha. Studenti z třetího světa v Československu

19. 10. 2017 – 7. 1. 2018
Korzo Veletržního paláce
Kurátoři: Tereza Stejskalová & Zbyněk Baladrán

Introducing Pedro Henriques: Půst

19. 10. 2017 – 7. 1. 2018
Prezidentský salonek Veletržního paláce
Kurátorka: Markéta Stará Condeixa

Prastánek Františka Skály na Malostranském náměstí

1. června 2017 – Návštěvnicky úspěšná výstava František Skála Jízdárna, kterou pořádá Národní galerie v Praze ve Valdštejnské jízdárně, expanduje na Malostranské náměstí. 15. června tam bude odhalen Prastánek, jeho provozu se ujme Ondřej Kobza.

Prastánek je více než šest metrů vysoký objekt, který František Skála vytvořil ze tři sta let starého dubového kmene. Jeho součástí je skutečný stánek, kde se budou moci kolemjdoucí občerstvit a prozkoumat další artefakty, které v následujících měsících umělec připraví. O návštěvnickou obsluhu Prastánku, který bude v provozu až do konce výstavy 3. září, se postará známý pražský kavárník Ondřej Kobza. Prastánek, jako netradiční socha ve veřejném prostoru, se zároveň stane součástí letošního ročníku festivalu Sculpture Line.

„Prastánek má sloužit jako místo setkávání, centrum nečekaných interakcí, prostor občerstvení fyzického i duchovního. Odkazuje k městským kioskům, trafikám a stánkům. Oproti nim však není industrializovaným obchodem, ale organicko-rukodělným objektem. Prastánek přináší do turistické plantáže Malé Strany zdivočelou přírodu a zplanělou architekturu. Odkazuje k jiným než pragmatickým hodnotám,“ říká o svém architektonickém díle František Skála.

Prastánek bude na Malostranském náměstí instalován v rámci probíhající výstavy Národní galerie v Praze ve Valdštejnské jízdárně, kterou dosud vidělo na 35 tisíc návštěvníků. Ta představuje v netradiční architektuře Skálova díla od roku 2004 do současnosti. Již nyní – v polovině výstavy – je zřejmé, že bude patřit k nejúspěšnějším projektům Národní galerie letošního roku.

František Skála (1956) patří k nejvýraznějším postavám českého umění posledních třiceti let. Jeho tvorba je nezávislá na dobových trendech a vyznačuje se dlouhodobou kontinuitou témat, postupů i osobních postojů.

Národní galerie vystaví Gerharda Richtera pokládaného za nejvýznamnějšího žijícího umělce

První retrospektivu Gerharda Richtera ve středovýchodní Evropě čítající více jak sedmdesát jeho děl otevře Národní galerie v Praze již 26. dubna. Výstava byla připravena ve spolupráci s Goethe-Institutem a Velvyslanectvím Spolkové republiky Německo a je součástí Česko-německého kulturního jara 2017. Gerhard Richter je považován za jednoho z nejvýznamnějších umělců posledních desetiletí. Jeho díla patří k těm nejvíce oceňovaným i ve světových aukčních síních.

„Mnohými kritiky je Gerhard Richter považován za vůbec největšího žijícího umělce. Jeho výstava v paláci Kinských a Klášteře sv. Anežky České představí průřez jeho bezmála šedesátiletou výtvarnou dráhou. K vidění budou ikonická díla od fotorealistických maleb až po expresivní a geometrické abstrakce,“ uvádí generální ředitel Národní galerie v Praze a kurátor výstavy Jiří Fajt.

Gerhard Richter se narodil v roce 1932 v Drážďanech a stal se jedním z prvních německých umělců své generace, kteří se dokázali umělecky vyjádřit k nacistické historii rodné země. S nacismem měl Richter ve své rodině bezprostřední zkušenost. „Sám Richter ale německou historii nepovažuje za svůj námět a nechce, aby k ní jeho díla odkazovala. Stejně tak si nepřeje, aby byla jeho tvorba vykládána didakticky či jakkoli dramatizována,“ vysvětluje Jiří Fajt.

Poválečná léta strávená ve východním Německu byla Richterovi přípravou pro celoživotní poslání: nekončící ověřování možností malířského projevu. Objev západních poválečných umělců jakým byl například Jackson Pollock, pro něj znamenala otevření širokých obzorů svobodného uměleckého vyjadřování a zároveň rozhodné odmítnutí sklíčené reality života ve východním bloku, v němž ho jenom utvrdila cesta do Moskvy v roce 1961. Gerhard Richter poté emigroval do západního Berlína, dnes žije v Kolíně nad Rýnem.

„Cílem výstavy je představit Richterovu nebývale širokou paletu uměleckých vyjadřovacích prostředků a návštěvníkům ukázat pestrý soubor jeho zásadních děl, která byla vybírána a instalována v úzké spolupráci s umělcem,“ doplňuje Jiří Fajt. Gerhard Richter není jednoznačně zařaditelnou uměleckou osobností. Inspiraci čerpá v širokém spektru historických vlivů, od realismu k naturalismu, od impresionismu k pop artu, od konceptuálního umění až k abstraktnímu expresionismu.

Výstava představí všechny aspekty Richterovy  tvorby: ikonické portréty jeho dcer Betty a Elly malované podle fotografií, obrazy reflektující všední každodennost i historická a aktuální společenská témata, mořské a horské krajiny, monochromatické šedé obrazy, expresivní abstraktní kompozice, sérii geometrických digitálně vytvářených pruhů a slavné barevné vzorníky, na nichž vznikla monumentální zakázka výzdoby okna gotické katedrály v Kolíně nad Rýnem. Z Lidic bude zapůjčen obraz Strýček Rudi, který umělec před půl stoletím věnoval tamější galerii a jenž je portrétem Richterova strýce, nacistického vojáka. Vystaveny budou také listy z legendárního Atlasu, což je soubor jeho autorských fotografií, novinových výstřižků a kreseb, které Richter systematicky shromažďoval jako přípravný materiál od šedesátých let.

Hlavní část výstavy bude zpřístupněna v paláci Kinských, jehož přízemí s novým návštěvnickým zázemím, s novou pokladnou, infocentrem a galerijním obchodem, bude k tomuto projektu částečně rekonstruováno. Nádvořím paláce provede návštěvníky časová osa Richterova života směřující do někdejší konírny v přízemí, kde bude promítán jediný autorský film, jakož i dokumenty o Richterově díle, např. slavný celovečerní film Painting. Stěžejní umělecká díla pak budou umístěna ve druhém patře paláce. V nedalekém Klášteře sv. Anežky České bude k vidění druhá, rozsahem skromnější část výstavy, kde bude vystaven Richterův malířský cyklus Březinka, reflektující utrpení a hrůzy koncentračního tábora v polské Osvětimi, a monumentální skleněný objekt pracující s hrou dopadajícího a odráženého světla.

Aj Wej-wej. Zákon cesty

Velká dvorana + další prostory Veletržního paláce
17. 3. 2017 – 7. 1. 2018
Kurátor: Jiří Fajt ve spolupráci s Adamem Budakem

Věhlasný čínský konceptuální umělec, aktivista a disident Aj Wej-wej vytvořil pro Veletržní palác Národní galerie v Praze monumentální instalaci, jež je vyvrcholením umělcova více než rok trvajícího zájmu o globální uprchlickou krizi: sedmdesátimetrový nafukovací člun s nadživotními postavami 258 uprchlíků.

V roce 2016 představila Národní galerie v Praze ve veřejném prostoru Aj Wej-wejův cyklus  plastik čínského Zvěrokruhu. Letos na tento projekt navazuje umělcova nová instalace nazvaná Zákon cesty. Toto dosud největší dílo čínského umělce odráží jeho intenzivní zájem o osud uprchlíků, jež ho zavedl do čtyř desítek uprchlických táborů v řadě zemí. Monumentální nafukovací člun s uprchlickými postavami z tmavého materiálu se bude vznášet v prostoru Velké dvorany Veletržního paláce a doplní ho velká skleněná koule, v níž se nadpřirozeně působící objekt odráží.

„Když jsem poprvé přijel na Lesbos, našli jsme tam z poloviny potopený člun. Požádal jsem, aby mě k němu dovezli a odjeli. Chtěl jsem si vyzkoušet, jaké to je být tam úplně sám. Teprve tak jsem pocítil, jaké to je být na chabě vybaveném člunu, sám, jak hmyz na lístečku uprostřed jezera. Na tom člunu jsem našel dětskou lahvičku a bibli nasáklou mořskou vodou. Tehdy jsem se rozhodl, že podniknu průzkum, vydám se po stopách všech těch myšlenek, jež se mi honí hlavou,“ popisuje Aj Wej-wej. Ve stejné době se zrodila myšlenka na dvouhodinový dokumentární film Lidský proud, který Aj Wej-wej k uprchlickému tématu připravuje a který bude mít premiéru v létě tohoto roku.

Projekt připravený pro Národní galerii reflektuje, jak je u autora zvykem, naléhavé problémy dnešního světa znejistěného konflikty, politickou a ekonomickou krizí, světa čelícího inflaci hodnot a morálnímu úpadku. Tematizováním tématu uprchlíků uzavřených ve svém člunu a směřujících k nejisté budoucnosti však Aj-Wej-wej nechce diváky pouze konfrontovat s mimořádně obtížnou situací desítek miliónů lidských bytostí na útěku, ale poukazuje též na to, že téma „migrační krize“ rozděluje moderní společnosti na „my“ a „oni“.

Národní galerie ve Veletržním paláci vedle této unikátní site-specifické instalace uvádí jako součást projektu Zákon cesty další Aj Wej-wejova díla. Evropskou premiéru v Praze má jeho projekt úzce související s „migrační kriz“ nazvaný Prádelna: tisíce kusů oblečení, bot a dalších předmětů zanechaných uprchlíky v opuštěném řeckém táboře v Idomeni Aj-Wej-wej zachránil, vypral, vyžehlil a uspořádal do netradiční umělecké instalace. Hned u vstupu do Veletržního paláce bude umístěno jeho vysoký křišťálový svícen zvaný Cestující světlo, strop vstupní haly je místem jeho Hada, rozměrného černo-zeleného hada vytvořeného z 5 tisíc dětských batůžků připomínajících tragické zemětřesení v jižní Číně v roce 2008, během něhož v nedbale postavených školách našlo smrt na 5 tisíc dětí. V Praze bude představen také instalace s názvem S květinami vzniklá během umělcova domácího vězení a připomínající nutnost obrany lidských práv a svobod. A v neposlední řadě Praha uvidí pozměněnou edici výstavy Otisky vědění. Řeč keramiky, která se zaměřuje na keramiku jako umělecké médium, na které se Aj Wej-wej kurátorsky podílel společně s nizozemským umělcem Edmundem de Waalem.

Výběr výstavních projektů 2017

Charta v Národní galerii
Charta Story & Charta 77 ve fotografii

Salmovský palác
20. 1. 2017 – 6. 2. 2019

Výstava Charta Story je připomínkou čtyřicátého výročí Charty 77, neformální občanské iniciativy, kritizující nedodržování lidských a občanských práv. Na příběhu Ivana Jirouse – básníka, výtvarného kritika, představitele českého undergroundu – dokumentovaném fotografiemi, písemnostmi i osobními věcmi, autoři výstavy představují, společně s historickým zhodnocením Petra Blažka a Veroniky Tuckerové, životní osudy lidí z různých společenských okruhů, jejichž spojnicí bylo souznění s duchem textu Charty a kteří byli jejími signatáři. Zatímco Charta Story je dokumentovaný příběh, jehož výsostným rysem je múzičnost, v případě výstavy Charta 77 ve fotografii se jedná především o zachycení dobové atmosféry. V této části výstavy budou představeny fotografie Jiřího Bednáře, Jaroslava Brabce, Michaela Duse, Bohdana Holomíčka, Jana Kašpara, Jaroslava Kukala, Ivana Kyncla, Ondřeje Němce, Viktora Stoilova, Oldřicha Škáchy i dalších fotografů, které zachycují dění v tzv. neoficiální kultuře.

Očím skryté & Očím na odiv
Klášter sv. Anežky České – výstavní prostory expozice Středověké umění v Čechách a střední Evropa 1250–1550
Očím skryté. Podkresba na deskových obrazech 14.–16. století ze sbírek Národní galerie v  Praze: 23. 2. 2017 – 17. 9. 2018
Očím na odiv. Výzdobné techniky v malířství a sochařství 14.–16. století: prosinec 2017 –  květen 2018

Výstava Očím skryté. Podkresba na deskových obrazech 14.–16. století ze sbírek Národní galerie v Praze je v pořadí první ze dvou výstav, připravených v rámci jedné dramaturgické řady s podtitulem „Umění a přírodní vědy“ do prostor expozice v Klášteře sv. Anežky České. Na sklonku roku na ní naváže výstava Očím na odiv. Výzdobné techniky v malířství a sochařství 14.–16. století. Obě výstavy jsou svou koncepcí netradiční, neboť nabídnou atraktivní formou přímo v prostorách sbírkové expozice výsledky komplexního průzkumu jednotlivých špičkových děl v přímé konfrontaci s originály. Návštěvníci tak budou moci nově nahlédnout na známá díla, všímat si skrytých detailů a seznámit se s dílenskými postupy středověkých malířů a sochařů. V případě výstavy podkreseb se návštěvníkům nabízí jedinečná možnost spatřit skrytý přípravný rozvrh kompozice i technologií vzniku vybraných děl. Nedílnou součástí obou výstav budou obsáhlé monografie i řada doprovodných programů, včetně nabídky pro nejmladší návštěvníky. Obě výstavy jsou realizovány v rámci grantového projektu „Historické technologie a moderní metody průzkumu. Interpretační možnosti specializovaných metod průzkumu děl středověkého umění s využitím inovativních technologií“ (poskytovatel Ministerstvo kultury ČR, program NAKI).

 

«« zpět na výstavy

Od roku 1992 pořádáme specializované zájezdy pro milovníky výtvarného umění, architektury, archeologie a historie. Naše cesty jsou originály - připravují a vedou je odborníci, kteří dokážou poutavě vysvětlit téma i v širších souvislostech. Používáme kvalitní hotely a spolehlivou dopravu. Vážíme si trvalé přízně stálých klientů, jejichž řady se rozšiřují především na doporučení spokojených zákazníků.

Adresa ARS VIVA cesty za uměním

160 00 Praha 6 - Dejvice
Muchova 223/9 (1. patro)
+420 233 324 099
arsviva@arsviva.cz
www.arsviva.cz

qrico
Novinky na e-mail vyplňte emailovou adresu pro zasílání novinek
Spojte se s námi