UPM

«« zpět na výstavy

Umění restaurovat. Vzácné tapiserie a textil ze sbírky Uměleckoprůmyslového musea v Praze a Národního památkového ústavu


Místo konání: Státní hrad a zámek v Jindřichově Hradci
Termín: 12. 4. – 29. 10. 2017

Od 12. dubna 2017 bude na státním hradu a zámku Jindřichův Hradec otevřena výstava Umění restaurovat, na které návštěvníci uvidí vybranou kolekci historických tapiserií a textilu ze sbírek Uměleckoprůmyslového musea v Praze a Národního památkového ústavu. Díky bohatému doprovodnému programu budou mít zájemci možnost seznámit se s mimořádně cennými artefakty z dob středověku až po 20. století i podrobně sledovat a vyzkoušet si náročnou práci restaurátorů.
Výstava potrvá do 29. října tohoto roku.

Výstava představuje především výsledky projektu Konzervování a restaurování historických textilií ze sbírek Uměleckoprůmyslového musea v Praze. Muzeum díky tzv. Norským fondům restaurovalo v letech 2015-2017 devět tapiserií a dvanáct liturgických textilií.

Tapiserie sloužily kdysi k ozdobě i zateplení chladných interiérů. Nejslavnější dílny vznikaly na území dnešní Belgie a Francie, odkud se v 15. století začala jejich sláva šířit do celé Evropy. Cena tapiserií odpovídala jejich mimořádně pracné a náročné výrobě a po mnoho staletí byly tapiserie synonymem nejvybranějšího luxusu a tím jsou ostatně dodnes. Na území České republiky vznikly první dílny na výrobu tapiserií na přelomu 19. a 20. století. V roce 1898 byla založena dílna ve Valašském Meziříčí. V Jindřichově Hradci byla výroba tapiserií součástí textilních dílen založených v roce 1910 výtvarnicí Marií Teinitzerovou. Ve druhé polovině 20. století se dílna začala vedle autorské tvorby zabývat také restaurováním tapiserií a tuto tradici zachovává dodnes.

Nejpozoruhodnějšími kusy ze sbírek Uměleckoprůmyslového musea v Praze jsou dvě tapiserie z cyklu Caesarových činů, které vznikly v bruselské dílně Jeana Le Clerca a byly restaurovány v Ateliérech tapisérií v Jindřichově Hradci. Výjimečná je i kvalita tapiserie Kamenování sv. Pavla a sv. Barnabáše utkaná v belgickém Audenarde (Oudenaarde) kolem roku 1600. Vedle tapiserií s dalšími antickými a církevními motivy se podařilo restaurovat i dvě verdury, tapiserie zachycující pohledy do přírody ze 17. a 18. století, z nichž vyniká fragment Verdury s papouškem. Restaurování těchto kusů bylo realizováno v dílnách Moravské gobelínové manufaktury ve Valašském Meziříčí.

Práci s textilem a restaurování přibližuje i doprovodný program. Návštěvníci se mohou zrakem i hmatem seznámit s textilními materiály, jejichž bohatá kartotéka je umístěná v zásuvkových boxech. Na rámech jsou předpřipravené ukázky různých postupů tkaní. Díky doprovodným textům se návštěvníci mohou stát specialisty na barvení textilu přírodními materiály i pročítat restaurátorské zprávy a porovnávat stav před a po restaurování. Malí i velcí zájemci se prostřednictvím pracovních listů dozví mnohé také o „květomluvě“, tedy symbolických významech jednotlivých rostlin užitých v dekoru tapiserií, který otevírá další možnosti výkladu nejen vystavených exponátů.

Tzv. Norské fondy, jejichž prostřednictvím finančně přispívají Norsko, Lichtenštejnsko a Island, snižují ekonomické a sociální rozdíly v Evropském hospodářském prostoru. Projekt „Historické tapiserie a textil ze sbírky Uměleckoprůmyslového musea v Praze – konzervace a prezentace“ je veden pod reg. č.: EHP-CZ06-OV-1-038-2014.

 

Secese/Vitální umění 1900

Obecní dům, Praha

Český kubismus
3. prosinec 2015—31. prosinec 2017 - Dům u Černé matky Boží)

Muzeum bylo připraveno otevřít novou expozici v domě U Černé Matky Boží už v říjnu roku 2012, kdy prostory opustila Národní galerie. Od té doby probíhala ve Státním fondu kultury jednání o dalším využití této národní kulturní památky. „Jsem velice ráda, že dlouhá jednání vedla k cíli a že dnes můžeme expozici, byť s malým zpožděním, otevřít. Je to jedinečná příležitost, jak prezentovat kubistické předměty z našich sbírek souborně v autentickém prostředí,“ říká ředitelka UPM Helena Koenigsmarková. Muzeum má expoziční prostory pronajaty na osm let s možností prodloužení nájemní smlouvy. Kromě dlouhodobé expozice budou v domě U Černé Matky Boží probíhat krátkodobé výstavy a vzdělávací programy. Po dobu uzavření hlavní budovy muzea z důvodu rekonstrukce je to tak další možnost, jak vedle expozice Secese v Obecním domě zpřístupnit alespoň část bohatých sbírek Uměleckoprůmyslového musea veřejnosti.

Samotná expozice je umístěna ve dvou patrech. Členěna je podle témat přibližujících kubismus jako myšlenkový proud sjednocující volné a užité umění, zdůrazňuje však i specifika jednotlivých oborů (architektura, nábytková tvorba) a širokou variabilitu jejich projevů. Postupuje od ideového vymezení stylu a problematiky formy uměleckého díla přes historii institucí spojených s českým kubismem až po inspirační zdroje a proměny kubismu po první světové válce. Klíčovým exponátem je soubor nábytku Josefa Gočára, původně určený pro autorovu vlastní jídelnu, jenž byl vystaven na mezinárodní výstavě německého sdružení Werkbund v Kolíně nad Rýnem roku 1914, či efektní a po funkční stránce patrně nejzdařilejší vybavení interiéru, které Josef Gočár navrhl pro herce Národního divadla Otto Bolešku v roce 1913. Expozice představuje i neméně významná díla malířská a sochařská, jako například ikonické dílo českého kubismu plastiku Úzkost od Otto Gutfreunda, jež byla na I. výstavě Skupiny výtvarných umělců v roce 1912 ústředním exponátem instalace. Tato plastika spolu s malbami Emila Filly a Bohumila Kubišty působivě uvádí i novou expozici. Instalaci doplňuje projekce návrhů a realizací převážně pražské kubistické architektury. Za podpory Ministerstva kultury k expozici vychází tištěný průvodce v české a anglické verzi.

V tzv. aktivní zóně je možné vyzkoušet, jak se sedí na replikách kubistických židlí. Pracovní listy Obyčejná židle, nebo muzejní exponát? vyzývají návštěvníky ke zkoumání sedacího nábytku z neobvyklých úhlů pohledu. UPM připravilo také mapku Procházka po pražské kubistické architektuře, která je k dispozici v tištěné podobě, nebo si ji lze stáhnout z nových webových stránek www.czkubismuc.cz.

Bohatý doprovodný program pro veřejnost zahrnuje cyklus komentovaných prohlídek a tematicky zaměřených přednášek. Od března 2016 budou probíhat edukační programy pro školy, vytvořené ve spolupráci s katedrami výtvarné výchovy a dějepisu Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, které navazují na rámcové vzdělávací programy jednotlivých stupňů škol.

Od ledna 2016 expozici rozšíří samoobslužné tablety s časovou osou, medailony osobností českého kubismu, ukázkami dobových kritik a karikatur, archivními snímky výstav Skupiny výtvarných umělců a s produkcí Pražských uměleckých dílen a družstva Artěl.

První z řady krátkodobých výstav, které budou expozici doplňovat, UPM otevře na jaře příštího roku. Představeny budou kubistické interiéry a exteriéry zachycené na fotografiích Josefa Sudka.

______________________________________________________________________________

Dům U Černé Matky Boží je první pražskou kubistickou stavbou. Postaven byl jako obchodní dům v letech 1911 až 1912 podle návrhu tehdy jednatřicetiletého Josefa Gočára. Od roku 2010 patří do seznamu národních kulturních památek. Nároží domu zdobí kopie barokní sošky Černé Madony z původní zástavby, podle které dům dostal své jméno.

Autorka koncepce expozice a textů: Lucie Vlčková

www.upm.cz

www.czkubismus.cz

 

 

«« zpět na výstavy

Od roku 1992 pořádáme specializované zájezdy pro milovníky výtvarného umění, architektury, archeologie a historie. Naše cesty jsou originály - připravují a vedou je odborníci, kteří dokážou poutavě vysvětlit téma i v širších souvislostech. Používáme kvalitní hotely a spolehlivou dopravu. Vážíme si trvalé přízně stálých klientů, jejichž řady se rozšiřují především na doporučení spokojených zákazníků.

Adresa ARS VIVA cesty za uměním

160 00 Praha 6 - Dejvice
Muchova 223/9 (1. patro)
+420 233 324 099
arsviva@arsviva.cz
www.arsviva.cz

qrico
Novinky na e-mail vyplňte emailovou adresu pro zasílání novinek
Spojte se s námi