LEDEČ NAD SÁZAVOU, HUMPOLEC, PELHŘIMOV a středověké kostely v okolí

TERMÍN: 2. září 2017 (1 den) NELZE OBJEDNAT ČÍSLO ZÁJEZDU: 2117

CENA: 890 Kč        Přihláška na zájezd

CENA ZAHRNUJE: dopravu lux. autobusem, odborného průvodce ARS VIVA, osobní audio systém, pojištění, podrobně Všeobecné podmínky; cena nezahrnuje: vstupné, milodary do kostelů


obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek

sobota 2.9.

odjezd z Prahy v 07:00 hodin - HNĚVKOVICE gotický kostel sv. Bartoloměje (14. st., snad se starším jádrem, v interiéru na velkých plochách gotické nástěnné malby) LEDEČ NAD SÁZAVOU město s hradem, kostel sv. Petra a Pavla (kvalitní pozdně gotická stavba, východní část kol. r. 1400, loď a věž po r. 1500, klenba lodi z r. 1554); 3 gotické kostely pod hradem Lipnicí: LOUKOV kostel sv. Markéty DOLNÍ MĚSTO kostel sv. Martina a ŘEČICE kostel sv. Jiří (velmi autenticky zachované stavby z doby před a kolem r. 1300, v interiérech gotické nástěnné malby) HUMPOLEC gotický kostel sv. Mikuláše (přestavěný 1721-22 v duchu barokní gotiky, zřejmě podle plánu J.B. Santiniho), pozdně barokní toleranční modlitebna (1785-88), synagoga (r. 1762) MLADÉ BŘÍŠTĚ gotický kostel sv. Jana Křtitele (poslední čtvrtina 14. st., upravený v duchu barokní gotiky) VYSKYTNÁ kostel P. Marie (poměrně honosná stavba ze 70.-80. let 14. st., samostatně stojící dřevěná zvonice) PELHŘIMOV středověké město se třemi branami, řada renesančních a barokních měšťanských domů (č. 13 s kubistickou úpravou arch. P. Janáka); renesanční a barokní zámek (dnes městské muzeum), děkanský kostel sv. Bartoloměje (v jádru gotický z poč. 14. st., přestavěný renesančně, rozšířený po r. 1725), hřbitovní kostel sv. Víta (původně farní kostel města z doby po polovině 13. st., přestavěný renesančně a barokně); návrat do Prahy

Zajímavé odkazy:

http://www.hnevkovice.cz/historie-obce-hnevkovice/d-3782/p1=316
http://pamatkovykatalog.cz?element=13030806&action=element&presenter=ElementsResults
http://www.ledecns.cz/cs/mesto/o-meste.html
http://pamatkovykatalog.cz?element=13942111&action=element&presenter=ElementsResults
http://pamatkovykatalog.cz?element=687970&action=element&presenter=ElementsResults
http://pamatkovykatalog.cz?element=696578&action=element&presenter=ElementsResults
http://pamatkovykatalog.cz?element=675333&action=element&presenter=ElementsResults
http://www.mesto-humpolec.cz/historie/d-34311/p1=32134
http://pamatkovykatalog.cz?element=12806428&action=element&presenter=ElementsResults
http://pamatkovykatalog.cz?element=698566&action=element&presenter=ElementsResults
http://pamatkovykatalog.cz?element=682486&action=element&presenter=ElementsResults
http://www.pelhrimovsko.cz/cz/mesto-pelhrimov/historie-pelhrimova.htm
http://pamatkovykatalog.cz?element=694314&action=element&presenter=ElementsResults
http://pamatkovykatalog.cz?element=688666&action=element&presenter=ElementsResults
http://pamatkovykatalog.cz?element=683442&action=element&presenter=ElementsResults

předpověď počasí pro tento zájezd »
Přihláška na zájezd

Od roku 1992 pořádáme specializované zájezdy pro milovníky výtvarného umění, architektury, archeologie a historie. Naše cesty jsou originály - připravují a vedou je odborníci, kteří dokážou poutavě vysvětlit téma i v širších souvislostech. Používáme kvalitní hotely a spolehlivou dopravu. Vážíme si trvalé přízně stálých klientů, jejichž řady se rozšiřují především na doporučení spokojených zákazníků.

Adresa ARS VIVA cesty za uměním

160 00 Praha 6 - Dejvice
Muchova 223/9 (1. patro)
+420 233 324 099
arsviva@arsviva.cz
www.arsviva.cz

qrico
Novinky na e-mail vyplňte emailovou adresu pro zasílání novinek
Spojte se s námi