KUBISMUS VE STŘEDNÍCH ČECHÁCH

málo známé a nedávno objevené památky počátků moderní architektury

TERMÍN: 7. říjen 2017 (1 den) NELZE OBJEDNAT ČÍSLO ZÁJEZDU: 2317

CENA: 750 Kč        Přihláška na zájezd

CENA ZAHRNUJE: dopravu lux. autobusem, odborného průvodce ARS VIVA, osobní audio systém, pojištění, podrobně Všeobecné podmínky; cena nezahrnuje: vstupné, milodary do kostelů


obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek

sobota 7.10.

odjezd z Prahy v 07:00 hodin - LYSÁ NAD LABEM - LITOL Beniesova vila (ext., arch. E. Králíček, nedávno objevená vila pro majitele cukrovaru; pozoruhodná nejen rovnou střechou se zahradou, ale také velkou vstupní halou přisvětlenou střešním oknem ve tvaru Davidovy hvězdy a krystalickými motivy vně i uvnitř - symboly procesu výroby cukru) NYMBURK městské krematorium - ojedinělá puristicky kubizující stavba, doplněná zajímavě komponovanou alejí rondokubistických funerálních plastik (arch. B. Feuerstein, r. 1922-24) PEČKY kostel sv. Václava ojediněle řešený interiér kostela s průhledem do secesního krovu, Sbor církve československé (arch. O. Liska, 1914-19), kostel ve stylu nové moderny s kubizujícími prvky, v int. původní vybavení: lavice, kazatelna, varhany, menza - stůl Páně, lustry, vitráže; přednášková Jeronýmova síň (navazuje na interiér kostela, dřevěné schodiště na faře) LIBODŘICE Bauerova vila (arch. J. Gočár, 1912-14, pro místního velkostatkáře Adolfa Bauera; průčelí se třemi rizality zdůrazněnými zalamovaným orámováním otvorů a několik pův. prvků v interiéru), v interiéru Muzeum kubistického designu - Nadace českého kubismu (v přízemí nábytek, keramika aj.; v podkroví expozice o J. Gočárovi) RATBOŘ pův. starý zámek přestavěla rodina kolínského velkoobchodníka Bernarda Mandelíka (arch. J. Kotěra, 1910-15, nové severní křídlo, na východě velká veranda, úprava většiny interiérů); v sousedství nová vila (arch. J. Kotěra, později zvaná „nový zámek“, ve stylu české moderny, dnes hotel Château Kotěra - restaurované interiéry: vestibul, schodiště, průchod k jídelně) Kolín rondokubistické činžovní domy (arch. J. Freiwald, 1921-23), býv. Městská spořitelna (r. 1926), městské divadlo (1937-39), gymnázium (arch. J. Mayer, r. 1924), most přes Labe (arch. F. Roith, 20. léta 20. st.) PODĚBRADY kubistické zdymadlo a malá vodní elektrárna na Labi (arch. A. Engel, 1914-23), vila Amálka (arch. F. Janda a J. Mayer, r. 1910), vila Kouřimka (vila podle projektu arch. J. Fanty, 1909-1910), Obereignerova vila (arch. J. Fanta, r. 1898), lázeňské budovy na promenádě (arch. F. Janda, 1907-11); návrat do Prahy

Zajímavé odkazy:

http://pamatkovykatalog.cz?element=12176188&action=element&presenter=ElementsResults
http://www.mesto-nymburk.cz/index.php?sekce=1&idO=20
http://www.mesto-nymburk.cz/airview/index.htm
http://pamatkovykatalog.cz?element=2139994&action=element&presenter=ElementsResults
http://pamatkovykatalog.cz?element=2319401&action=element&presenter=ElementsResults
http://pamatkovykatalog.cz?element=2297649&action=element&presenter=ElementsResults
http://www.hotelkotera.cz/cs/cz/fotogalerie
http://www.mukolin.cz/cz/o-meste/zakladni-informace/historie
http://pamatkovykatalog.cz?element=12157412&action=element&presenter=ElementsResults
http://www.mesto-podebrady.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=12349&id=1057&p1=1105
http://pamatkovykatalog.cz?element=2308918&action=element&presenter=ElementsResults
http://pamatkovykatalog.cz?element=12323883&action=element&presenter=ElementsResults
http://pamatkovykatalog.cz?element=2172169&action=element&presenter=ElementsResults
http://pamatkovykatalog.cz?element=2161443&action=element&presenter=ElementsResults
http://pamatkovykatalog.cz?element=13032033&action=element&presenter=ElementsResults

předpověď počasí pro tento zájezd »
Přihláška na zájezd

Od roku 1992 pořádáme specializované zájezdy pro milovníky výtvarného umění, architektury, archeologie a historie. Naše cesty jsou originály - připravují a vedou je odborníci, kteří dokážou poutavě vysvětlit téma i v širších souvislostech. Používáme kvalitní hotely a spolehlivou dopravu. Vážíme si trvalé přízně stálých klientů, jejichž řady se rozšiřují především na doporučení spokojených zákazníků.

Adresa ARS VIVA cesty za uměním

160 00 Praha 6 - Dejvice
Muchova 223/9 (1. patro)
+420 233 324 099
arsviva@arsviva.cz
www.arsviva.cz

qrico
Novinky na e-mail vyplňte emailovou adresu pro zasílání novinek
Spojte se s námi