letecky: západní FRANCIE II - POITOU-CHARENTES, mezi Gironde a La Rochelle

historická města umění kolem Biskajského zálivu, skvosty románské architektury Saintonge

TERMÍN: 1. - 8. září 2017 (8 dnů) NELZE OBJEDNAT ČÍSLO ZÁJEZDU: 4917

CENA: 24 800 Kč       se slevou 24 600 Kč
cena zahrnuje letištní taxy a poplatky; možnost snížené zálohy 5 000 Kč
Přihláška na zájezd

CENA ZAHRNUJE: leteckou dopravu (pravidelná linka společnosti Volotea Praha - Nantes - Praha), transfery letiště-hotel-letiště, dopravu lux. autobusem dle programu, 7x ubytování se snídaní - buffet, hotely v centrech měst (3* hotel v La Rochelle a 2* hotel v Saintes, 2lůžkové pokoje s příslušenstvím, free WiFi ad; příplatek za jednolůžkový pokoj je 5 900 Kč); odborného průvodce ARS VIVA, osobní audio systém, úplné pojištění; podrobně viz Všeobecné podmínky... Fakultativně (bez vstupného): č. 1) OSTROV OLERON, ROCHEFORT cena = 1 100 Kč; č. 2) Severní Gironde cena = 1 100 Kč; č. 3) 7x večeře = 4 200 Kč. Cena nezahrnuje částku na spropitné ve Francii (15 €) - vybere průvodce ARS VIVA na letišti v Praze a osobní městské poplatky - hradí každý samostatně na konci ubytování v recepci hotelů (celkem cca 5 €).


obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek

pátek 1.9.

odlet z Prahy ve 13:05 hodin, sraz účastníků na letišti V. Havla v Praze (odletová hala Terminálu 2, 2. podlaží, pulty vlevo od vchodu E) v 11:30 hodin, přílet na letiště NANTES Atlantique v 15:20 hod.; transfer autobusem do LA ROCHELLE ubytování; volný program - možnost pěší procházky ke starému přístavu (cca 400 m od hotelu)

sobota 2.9.

LA ROCHELLE malebný a slavný přístav v Biskajském zálivu, jedno z nejhezčích měst na záp. pobřeží Atlantiku; tradice od galořímské doby (hlavně vývoz soli a vína), rozvoj od r. 1199 (Eleonora Akvitánská město oprostila od veškerých feudálních závazků - mimořádně rychlý rozvoj námořního obchodu a s tím spojený rozkvět města; střídavě příslušelo Francii a Anglii); kardinál Richelieu v letech 1627-28 město oblehl a vyhladověl; později jeden z hl. přístavů vývozu a dovozu z kolonií; historické centrum města (pěšky): urbanismus a hradby se strážními věžemi starého přístavu (Vieux Port): hodinová věž Porte de la Grosse Horologe (14.-18. st.), Tour St-Nicolas (ve 14. st. na počest patrona námořníků, půdorys pentagonu, v. 42 m), Tour de la Lanterne (od 15. s., na plášti graffiti strážných z různých dob, tloušťka zdí u základny 6 m), Tour de la Chaîne (od 14. st., původně prachárna); vnitřní město: kostel St-Sauveur (původní stavba od r. 1152, dále flamboyantní přestavba kolem r. 1492, barokizace v 17. st.), Hôtel de la Bourse budova burzy z 18. st., Palais de Justice (korintské sloupy, r. 1789), tzv. Dům Jindřicha II. částečně zachovalý městský renesanční palác (r. 1555), Grande Rue des Merciers ulice s mnoha nádhernými hrázděnými domy (16.-17. st.), stará radnice (16.-17. st., bohatě zdobená fasáda), Place du Verdun: katedrála sv. Ludvíka (18. a 19. st., v int. mj. malby a vitráže žáků E. Delacroix), vyhlášená kavárna de la Paix, Musée-des-Beaux-Arts v býv. biskupském paláci (většinou místní a fr. malířská škola 18.-20. st., zajímavé veduty města); volný program - možnosti: tržnice (19. st.), Rue du Minage - arkády s mnoha stylovými obchody; odpoledne (autobusem): ÎLE-DE-RÉ cca 30 km dlouhý malebný ostrov severozápadně od La Rochelle propojený s pevninou mostem (3 km, r. 1987), dnes oblíbené výletní místo: ST-MARTIN-DE-RÉ hl. město ostrova, pevnost a citadela (přestavba v 17. st. - arch. Vauban); volný program - procházka po přístavu s rybářskými loďkami a jachtami, rušné uličky s hospůdkami, příjemná atmosféra, kostel St-Martin (od 15. st.), vyhlídky na moře a pevnost; podle čas. možností vyjížďka k majáku des Baleines (r. 1854, v. 55 m) LA ROCHELLE

neděle 3.9.

LA ROCHELLE volný program; fakultativní výlet č. 1: jízda kolem moře k poloostrovu jižně od La Rochelle - mys La Fumée vyhlídka na ostrov v zátoce  Ile d' Aix s pevností Fort de la Rade (17. st., arch. Vauban), pevnost Fort Enet (od r. 1810 za Napoleona I.) a díky televizní soutěži slavnou Fort Boyard (zač. stavby za Napoleona I. v r. 1801, dokončena r. 1867, typický oválný půdorys 68x31 m, v. 20 m), vyhlídka na ostrov Ile d´Oleron (při dobře viditelnosti) - FOUIRS-les-BAINS příjemné přístavní a výletní městečko; písečná pláž ve městě a pevnost na místě středověkého hradu (17. st., arch. Vauban), procházka po hradbách s krásnými vyhlídkami na pláže, zátoku a ostrovy s pevnostmi Fort Boyard  a Fort  Enet; volno v centru města s tržnicí ad. ROCHEFORT významný přístav a město v ústí řeky Charente, které nechal postavit v 17. st. J.B. Colbert (ministr Ludíka XIV.) k obraně Francie proti britským nájezdům; rozsáhlý areál starých královských doků: Arsenál původ. místo pro kotvení a vyzbrojování až 47 válečných lodí; starý suchý dok (probíhá mj. rekonstrukce válečné lodě l´Hermione z r. 1728), Corderie Royale původní barokní budovy pro výrobu lodních lan (zal. Colbert r. 1666) ad.; volný program ve městě; stále funkční železný visutý most přes řeku Charente-Martrou (technická památka z r. 1900, d. 176 m, v. 50 m) MOËZE (krátká zastávka) gotický kostel (vysoká věž a zajímavé klenby za vstupem), hřbitov s křížem spasení (16. st) BROUAGE zachovalé pevnostní město na šachovnicovém půdorysu vybudované kardinálem Richelieu po r. 1628 k obraně pobřeží a cestám do vnitrozemí: volné přístupné hradby - vyhlídky na okolní mokřiny a vzdálené mořské pobřeží, ve městě mnoho kaváren, Pevnostní muzeum v bodově původní vojenské pekárny (historie pevnosti - mapy, modely, rytiny, publikace ad.), rodný dům mořeplavce a objevitele S. Champlaina - ostrov Ile d´Oleron jeden z největších fr. ostrovů západně od Rochefortu (dnes propojen s pevninou mostem), oblíbené výletní místo s množstvím širokých písečných pláží a pěstováním ústřic Château d' Oleron  největší městečko na ostrově Citadela zal. r. 1630, r. 1685 modernizace (arch. Vauban) - procházka po hradbách s vyhlídkami na moře a další pevnosti např. FORT LOUVOIS na malém ostrůvku v zátoce (1691-04, neobvyklý půdorys a věž s břitem směrem k moři ECHILLAIS románský kostel Notre-Dame s jedinečným průčelím (12. st., typický styl Saintonge) TRIZAY (podle čas. možností) kdysi velmi slavné benediktinské převorství sv. Jana (11.-12. st., dnes ruiny závěru kostela s několika zachovanými sloupy s hlavicemi) LA ROCHELLE

pondělí 4.9.

LA ROCHELLE - SURGÈRES velmi zajímavé historické městečko na řece Géres; nově opravené středověké hradby s věžemi a příkopy (14.-16. st.), udržovaná zahrada a park, zbytky hradu a zámku (12. st.), nový zámek (ext., 16.-18. st.), románský kostel Notre-Dame (12. st., styl Saintonge) dobře zachovalé západní průčelí s plastickou výzdobou (znamení zvěrokruhu, postavy rytířů ad.) a polosloupy, výrazná oktogonální věž; opravený původní interiér (románské hlavice sloupů, krypta - náhrobky místních vládců) DAMPIERRE SUR BOUTONNE renesanční zámek na malém ostrově řeky Boutonne (ext. podle možnosti, rozsáhlý park, strážní věže, dvě podlaží s výraznými arkádami) AULNAY-DE-SAINTONGE malá vesnice s významným románským kostelem St-Pierre na cestě do Compostely (památka UNESCO, 1120-40), jedinečná výzdoba exteriéru a interiéru: vysoká věž nad křížením, západní průčelí (původně jezdecká socha císaře Konstantina, dále sv. Petr a Pavel), jižní portál (skvělá figurální a ornamentální výzdoba - orientální prvky), v int. sloupy s románskými hlavicemi (sloni, ďáblíci a mnoho postav); farní hřbitov (kříž spasení z 15. st., hroby ve formě sarkofágů) FENIOUX jeden z nejpozoruhodnějších románských kostelů Notre-Dame mezi vinicemi na základech karolínského kostela z 9. st. (mj. keltské motivy dekorací na záp. průčelí typu Saintonge, znamení zvěrokruhu, mnoho nápisů ad.), vysoký románský sloup tzv. Laterne des morts (konstrukce dvou okruhů sloupů - 11 a 13) TAILLEBOURG příjemně ospalé městečko nad řekou Charente; zastávka u řeky, procházka k zámečku (18. st.) a hradbám - vyhlídky na údolí řeky SAINTES kdysi významné římské kulturní, vojenské a hospodářské centrum celé oblasti MEDIOLANUM SANTONUM (také Xaintes); dnes východní centrum Charente-Maritime a Saintonge na řece Charente; ve středověku významná zastávka na cestě do Compostely; ubytování v centru města, volný program; možnost procházky k řece - Germanikův triumfální oblouk římská triumfální brána se dvěma průchody (postaven v r. 19, nápisy s titulaturou Germanika, Tiberia, Drussa), původně na konci antického mostu přes řeku (zbourán r. 1843)

úterý 5.9.

SAINTES bazilika St-Eutrope mohutná budova postavená na konci  11. st. benediktinskými mnichy z Cluny na poutní cestě do Santiaga, později got. přestavba hl. lodě (poškozena v r. 1803 - pozdější rekonstrukce podle původní podoby včetně román. hlavic sloupů, zajímavé nasazení sloupu na patkách), zvonice (15. st.), zcela mimořádná románská krypta s hrobem světce (sarkofág ze 4. st., mohutné román. klenby a hlavice s rostlinnými motivy); relativně dobře zachovalá římská aréna (jedna z nejstarších na území římského impéria - zač. 1. st. př.Kr., typický tvar elipsy 125x102 m, aréna 64x39 m, pro cca 20 000 diváků, pravděpodobné místo umučení sv. Eutropa); procházka historickým centrem: přestavba starého kláštera na kulturní centrum - nová knihovna, gotická katedrála St-Pierre původně román. kostel (zbytky zachovány pod již. transeptem) goticky přestavěný po náboženských válkách, pozdně got. hl. portál, v int. mohutné sloupy a pilíře (flamboyantní styl), varhany (16.-17. st.), dřevěný strop; levý břeh Charente: Archeologické muzeum na místě římské pevnosti vedle triumfálního oblouku (dnes zajímavé lapidárium místních nálezů z různých ant. staveb a nekropolí - plastiky, architekt. fragmenty, nápisy, sloupy, hlavice ad.); malé Muzeum římské každodennosti (mapy římského města), krásně upravený městský park, Abbaye-aux-Dames ženské opatství P. Marie sloužící k výchově dcer z urozených rodin (vysvěceno r. 1047), románský kostel v typické podobě stylu Saintonge, záp. průčelí ve formě stylizovaných trojitých triumf. oblouků ve dvou řadách nad sebou (řada figurálních a rostlinných reliéfů), dominantní polygonální věž nad transeptem PONS malé městečko na kopci obehnaném hradbami s dominantou strážní věže (maják na cestě do Compostely), Donjon typická obytná strážní věž a hrad z 12. st. (obnovený r. 1904), park a náměstí na místě původního mocného hradu, vyhlídky do krajiny a údolí řeky Seugne z terasy; pozoruhodné románské kostely typu Saintonge (podle čas. možností): AVY Notre-Dame (r. 1175) - MARIGNAC St-Sulpice (12. st.) -CHADENAC St-Martin (12.-14. st.) - PÉRIGNAC St-Pierre (10.-12. st.) SAINTES

středa 6.9.

SAINTES volný program; fakultativní výlet č. 2: Severní Gironde: SAINT-PORCHAIRE malé městečko v srdci oblasti Saintonge na místě římského voj. tábora, v okolí mj. bohaté nálezy z období paleolitu; románský kostel St-Porchaire (12.-15. st., gotická flamboyantní přestavba, zajímavé průčelí), Pont Napoleon (r. 1800) - nádherný a nedávno opravený zámek Château La Roche Courbon šlechtické sídlo na místě původního gotického hradu (15. st., částečně zachovány hradby, půdorys, kompozice ad.), v 17. st. přestavba (při zachování původního got. výrazu); prohlídka barokních zámeckých zahrad (unikátně zachráněné a nákladně opravené podle původních plánů) PONT-L'ABBE-D-ARNOULT (ant. PONTI LABIUM) malé městečko v Saintonge; gotická městská brána, kostel St-Pierre (11.-16. st., románské průčelí s bohatou reliéfní rostlinnou a figurální výzdobou - sv. Pavel, Poslední soud, znamení zvěrokruhu ad.) Sablonceaux augustiniánské opatství - z dálky viditelná vysoká mohutná gotická věž kláštera, zal. r. 1136 vévodou Vilémem X., zač. stavby kolem r. 1160, dnes většinou ruiny (zachovala se část románského závěru kostela a zbytek konventu s kapitolou) TALMONT-sur-GIRONDE velmi vyhledávané městečko v ústí pravého břehu řeky Garonny/Gironde; dodnes malý funkční přístav s množstvím barevných penzionů a kaváren plných květin v původních rybářských domcích; romantické pohledy na ústí Gironde, útesy a rybářská zařízení; původní opevnění (od dob Eduarda I.), malebný románský kostel Ste-Radegonde na skalním útesu nad mořem (11.-15. st., vliv cisterciácké architektury, zachovalá krypta) BARZAN galořímské vykopávky v lokalitě Le Fâ archeologický průzkum od 19. st., intenzivní práce od r. 1975  odkryly jen část zřejmě velkého římského města (rekonstrukce lázní, kruhového chrámu, kultovního místa a nekropole, divadlo a římská cesta ad.), malé muzeum (lokální nálezy a modely města) ROYAN (podle čas. možností) významné správní centrum a důl. přístav v ústí Gironde (trajekty do Le Verdon-sur-Mer v oblasti Médoc); krátká zastávka a volný program SAINTES

čtvrtek 7.9.

SAINTES - BASSAC malé městečko u řeky Charente, které se rozrostlo kolem slavného (stále funkčního) benediktinského opatství St-Étienne (zal. v r. 1002, rozšířeno v několika etapách - r. 1246, 1286, další úpravy v 16. st.), kostel (11.-13. st., ve stylu Saintonge, v 15. st. přidány fortifikační prvky) CHÂTEAUNEF-sur-CHARENTE vždy velmi významné město v meandru řeky Charente (nálezy Homo Sapiens, zbytky římské cesty a nekropolí); farní kostel St-Pierre na místě raně křesťanské svatyně u římské cesty, typický příklad lokální rom. architektury (11.-15. st., jezdecká socha císaře Konstantina na záp. 24 m vysokém průčelí, opraven 1846-60) ANGOULÉME typické pevnostní město na řece Charente s významnou literární tradicí; radnice (ext., na místě got. hradu, historizující stavba z 19. st. - arch. P. Abadie s využitím zbytků got. věží), krásný městský park, divadlo (arch. A. Soudée, sochařská výzdoba fasády J. Blanchard, 1867-70); historické jádro města na skalnatém ostrohu nad meandrem řeky - Horní město procházka po městských hradbách (18.-19. st., výhledy na řeku Charente): katedrála St-Pierre (9. st., dále 12. st., po náboženských válkách opravena v r. 1634 a 1866), výrazné záp. průčelí je stylu školy Poitiers (několik desítek reliéfních postav Posledního soudu, Kristus v majestátu ad.), dominantní rom. věže, výrazný rom. závěr; volný program, možnost návštěvy Musée d´Angouléme (mj. zajímavá archeolog. sekce s galořímskými nálezy z okolí - např. pozoruhodná přilba keltského válečníka ze 4. st.) SAINT-CYBARDEAUX galořímské divadlo (podle čas. možností) v malebné krajině (objevil je v r. 1865 archeolog J. Gontier, opravy a rekonstrukce 1907-95,1.-3. st., průměr 105 m, kapacita 5-7 000 diváků) SAINTES

pátek 8.9.

SAINTES transfer na letiště NANTES Atlantique; odlet do Prahy v 10:35 hodin, přílet do Prahy ve 12:40 hodin

Zajímavé odkazy:

http://www.holidays-la-rochelle.co.uk/what-to-see-and-do/discover-la-rochelle/1000-years-of-history
http://frenchmoments.eu/la-rochelle-history
http://www.alienor.org/musees/index.php/eng/List-of-locations/La-Rochelle/The-Museum-of-Fine-Arts
http://www.saint-martin-de-re.fr
http://www.ville-rochefort.fr/accueil
http://www.hiers-brouage-tourisme.fr
http://www.fortified-places.com/brouage.html
http://www.brouage.fr
http://www.en-charente-maritime.com/tourisme/visites/fort-boyard
http://www.romanes.com/Aulnay
http://www.ot-chateau-oleron.fr
http://www.chateau-dampierre.com/l-histoire-du-chateau
https://www.patrimoine-histoire.fr/Patrimoine/Saintes/Saintes-Saint-Eutrope.htm
http://www.patrimoine-histoire.fr/Patrimoine/Saintes/Saintes-Saint-Eutrope-la-crypte.htm
http://whc.unesco.org/en/list/868/multiple=1&unique_number=1019
http://www.visit-saintes.com
http://www.larochecourbon.fr
http://chemin-neuf.fr/fr/pres-de-chez-toi/abbayes/abbaye-de-sablonceaux
http://www.fa-barzan.com
http://albert-danielle.eklablog.com/l-abbaye-saint-etienne-de-bassac-dept-16-a117696446
http://www.angouleme-tourisme.co.uk
http://mediolanum-santonum.fr/theatre-des-bouchauds.html

předpověď počasí pro tento zájezd » výhodná nabídka parkování u letiště v Praze »
Přihláška na zájezd

Od roku 1992 pořádáme specializované zájezdy pro milovníky výtvarného umění, architektury, archeologie a historie. Naše cesty jsou originály - připravují a vedou je odborníci, kteří dokážou poutavě vysvětlit téma i v širších souvislostech. Používáme kvalitní hotely a spolehlivou dopravu. Vážíme si trvalé přízně stálých klientů, jejichž řady se rozšiřují především na doporučení spokojených zákazníků.

Adresa ARS VIVA cesty za uměním

160 00 Praha 6 - Dejvice
Muchova 223/9 (1. patro)
+420 233 324 099
arsviva@arsviva.cz
www.arsviva.cz

qrico
Novinky na e-mail vyplňte emailovou adresu pro zasílání novinek
Spojte se s námi