letecky: západní FRANCIE I - umění a víno v BORDEAUX a okolí

historická města v oblastech Gironde - Médoc, Pomerol, St-Emilion, Cognac…

TERMÍN: 29. září - 6. říjen 2017 (8 dnů) NELZE OBJEDNAT ČÍSLO ZÁJEZDU: 5317

CENA: 21 900 Kč       se slevou 21 700 Kč
cena zahrnuje letištní taxy a poplatky; možnost snížené zálohy 5 000 Kč
Přihláška na zájezd

CENA ZAHRNUJE: leteckou dopravu (pravidelná linka společnosti Volotea Praha - Bordeaux - Praha), transfery letiště-hotel-letiště, dopravu lux. autobusem dle program, 7x ubytování se snídaní - bufet (3* hotel IBIS v centru Bordeaux u řeky Garonne, 2lůžkové pokoje s příslušenstvím, free WiFi ad; příplatek za jednolůžkový pokoj je 6 900 Kč); odborného průvodce ARS VIVA, osobní audio systém, úplné pojištění; podrobně viz Všeobecné podmínky... Fakultativně (bez vstupného): č. 1) OBLAST MÉDOC cena = 1 200 Kč; č. 2) OBLAST ST-EMILION cena = 1 300 Kč; č. 3) OBLAST COGNAC cena = 1 400 Kč. Cena nezahrnuje jízdné MHD, částku na spropitné ve Francii (15 €) - vybere průvodce ARS VIVA na letišti v Praze a osobní městský poplatek - hradí každý samostatně na konci ubytování v recepci hotelu (cca 1,35 €/os./noc).


obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek

pátek 29.9.

odlet z Prahy v 13:40 hodin, sraz účastníků na letišti V. Havla v Praze (odletová hala Terminálu 2, 2. podlaží, pulty vlevo od vchodu E) ve 12:10 hodin, přílet na letiště BORDEAUX-Mérignac v 16:00 hod. (letiště rozšířeno v r. 1996 - arch. P. Andreu, řídící věž arch. A. Triaud a slavný designér P. Starck, r. 1999; v int. i ext. symboly tradice regionálního vinařství); transfer z letiště do hotelu v centru města; ubytování; volný program

sobota 30.9.

BORDEAUX (lat. BURDIGALIA) významné přístavní město na dlouhém ústí řeky Garonne do Atlantického oceánu, hl. město departmentu Gironde a regionu Akvitánie na jihozápadě Francie; historická část města zařazena v r. 2007 na seznam světového kulturního dědictví UNESCO; místo osídleno keltským kmenem Biturges Vivisci,  r. 60 př.Kr. Římané (hl. město provincie Gallia Aquitania), rozkvět ve 12. st. a od pol. 17. st.; velmi dobře zachovalé (během druhé svět. války téměř nepoškozené) historické centrum - kolem levého nábřeží řeky Garonne: románsko-gotický kostel benediktinského opatství Sainte Croix (11.-12. st., románské záp. průčelí s portálem a slepými arkádami, pětilodní interiér - románské plastiky), gotická bazilika St-Michel na místě kaple z 8. st. (konstrukce od r. 1350-16. st., postranní kaple z r. 1475; v int. mj. zajímavé moderní vitráže, retábly z 16. st.), věž St-Michel (šestiboká zvonice, od 15. st., úpravy v 19. st., v. 114 m; možnost výstupu), trhové náměstí Place du Bourg kolem kostela, Place Bir Hakeim: Porte de Burgogne „triumfální oblouk z Bordeaux“ (arch. A.J. Gabriel, 1750-55, souč. městského opevnění), křižovatka moderní tramvajové sítě, kamenný most přes řeku Garonne Ponte de Pierre (1819-22, zvětšen 1950-52, délka 500 m, ve své době jediná spojnice obou břehů řeky; nádherné vyhlídky na řeku a nábřeží Quai Richelieu); po nové pěší zóně na nábřeží k městské bráně Porte Cailhau (od r. 1494, opravena r. 1864, v 35 m), Place du Palais (náměstí, kde stával královský palác), pozdně gotický farní kostel St-Pierre (centrum středov. obchodní části města, 14.-15. st., flamboyantní klenby a kružby); nádherné náměstí Place de la Bourse: původně součást král. paláce (arch. J. Jules a A.J. Gabriel, 17. st.), barokní budovy (mj. burza), kašna; gotický kostel St-Rémi (ext., v int. dnes výstavní prostor); náměstí Place de la Cómedie: Grand Théâtre (na místě galořímského chrámu, arch. V. Louis, 1773-80, klasicismus, na balustrádě 12 alegorických plastik); vrcholně barokní kostel Notre-Dame (arch. M. Duplessy, 1684-1707), bronzová socha F. Goya (žil zde poslední 4 roky života, soch. B. Gil, r. 1905), nádvoří Cour Mably (17. st.), Marché des Gradnes Hommes; největší městské tržiště v Evropě (126 000 m2), Quinconces: působivá fontána (r. 1858), Monument aux Girondins (1894-1902), dva sloupy na nábřeží (alegorie ochodu a mořeplavby); Muzeum současného umění a architektury (CAPS) velmi zajímavá souč. přestavba (arch. J.L. Froment) bývalého přístavního skladiště (r. 1824), stálé sbírky a aktuální instalace (i na střeše - vyhlídky na město); volný program

neděle 1.10.

BORDEAUX historické centrum - pokračování:  tramvají - Jardin Public (městský park - původně barokní, na konci 19. st. změněn do podoby angl. parku), archeolog. zóna Palais Gallien (1.-3. st., zbytek římských lázní, arény pro 15-20 000 diváků a paláce), basilique St-Seurin (velká pohřební bazilika ze 7. st, původně za hradbami města, přestavěna v 11.-13. st.), románský exteriér a západní portál, v int.  pozdně gotické retábly a románské hlavice (v kryptě ostatky světce - mj. merovejské sarkofágy), před kostelem archeolog. zóna (zbytky starého hřbitova - od galořímských dob), katedrála St-André (první katedrála na světě zasvěcená sv. Ondřejovi) na místě galořímského křesť. kostela (konec 4. st.), souč. podoba z let 1096-16. st., Královský portál na severní straně (13. st., nově opravený, plastická výzdoba), v int. mj. románská křtitelnice, vitráže z 16. st., obraz z okruhu P.P. Rubense aj.), vedle kostela monumentální gotická zvonice Tour Pey Berland (15. st., v 50 m, možnost výstupu po 231 schodech), urbanistická úprava náměstí (r. 2004), opravená část středověkých městských hradeb; zajímavý komplex nového Justičního paláce (arch. R. Rogers, 1992-98, přístavba k historické budově z pol. 19. st., symbol transparentnosti fr. soudnictví), Rohanský palác (18. st. pro arcibiskupa F.M. Meriadeka) v křídlech dnes Musée des Beaux Arts - dvě části oddělené barokním parkem: 15.-19. st. a 19.-21. st. (mj. Perugino, Brueghel,Tizian, Vasari, Giordano, Murillo, Rubens, van Dyck, Hals, Bassano, Reynolds, Delacroix, Renoir, Soutine, Bonnard, Picasso, Kokoschka, Matisse, Redon, Braque ad.); Musée d' Aquitaine hl. muzeum regionu, mimořádně cenné sbírky - od paleolitu přes Kelty, Římany, středověk, „zlaté“ 18. st. až do 20. st. (mj. i regionální staré filmy, přenesené historické interiéry, tzv. Garonnský poklad - 4 000 bronzových mincí z 2. st.); Place F. Lafrague příjemná atmosféra malého náměstí s typickými kavárnami), malebná  středověká městská brána s hodinami a zvonem Grosse Cloche (13.-15. st.),  gotický kostel St-Eloi (15. st., síťová klenba), pěší ulicí sv. Kateřiny k  Porte d' Aquitaine (konec 18. st.) na náměstí Place de la Victoire (symbol nového urbanismu města v 18. st.), uprostřed spirálovitý obelisk s plastickou výzdobou Pocta vínu (český sochař I. Theimer , r. 2005, v 16 m, 50 t), vedle plastiky obří želvy; volný program

pondělí 2.10.

BORDEAUX volný program; fakultativní výlet č. 1: VINAŘSKÁ OBLAST MÉDOC (Pagus Medullicus = země galských Medulů) vyhlášená oblast severozápadně od Bordeaux na levém břehu řeky Garonne; díky vynikajícím vlastnostem půdy se jedná (v rámci celé oblasti Bordeaux) o největší a nejstarší vinařský region kvalitních vín na světě; jen v oblasti Médoc je cca 1 500 vinic a vinohradů (na seznamu UNESCO) - ochutnávka v některé vin. usedlosti - např. CHÂTEAU KIRWAN (není zahrnuto v ceně výletu): VERTHEUIL malá vesnička v horní oblasti Médoc, hezký románský kostel St-Pierre (12. st., románský boční portál), městská gotická brána; cesta vinicemi kolem CHÂTEAU LAFITE ROTSCHILD a CHÂTEAU MOUTON ROTSCHILD (dvě ze čtyř médockých vinařských usedlostí s kategorií premier cru - již od r. 1855; viněty M. Rotsch. od slavných umělců a osobností - mj. Dalí, Moore, Picasso, Warhol, Delvaux, Koons, Kapoor ad.) PAUILLAC slavné vinařské městečko u Garonny (centrum nejstaršího vinařského sdružení v Médoc); volný program, cesta kolem Château Latour (jméno podle středověké obranné věže, slavné víno kategorie premier cru) FORT MÉDOC (na seznamu UNESCO) jedna ze tří pevností chránících plavbu po řece Garonne, a také přístav a město Bordeaux (další je na ostrově Fort Paté a třetí na pravém břehu - Fort Blaye), na seznamu UNESCO od r. 2008; arch. Vauban, 1689-90, čtvercová pevnost se čtyřmi bastiony propojenými hradbami a příkopy, dvě řady kasáren pro 300 vojáků), Château Margaux vyrábí jedno z nejdražších vín na světě (vyhlídka na sídlo a vinné sklepy s vinicemi) FRUGÉS kolonie Audincourt - Le Corbusier (od r. 2016 ne seznamu UNESCO, 1924-26) kolonie typových domků tzv. úlového stylu (ext.); z původního plánu 127 domů bylo postaveno 51 „Maisonbys Peugeot“ podle architektových definicí a představ o standardu bydlení (dokonalost typu, stříkaný beton, třetina tehdejší běžné pořizovací ceny a malé provozní náklady, zasazení do krajiny, tzv. „stroje na bydlení“) BORDEAUX

úterý 3.10.

BORDEAUX volný program; fakultativní výlet č. 2: VINAŘSKÁ OBLAST LIBOURNAIS - ST-EMILION, POMEROL: ST-EMILION jedno z nejznámějších a velmi populárních vinařských měst a center; na jižních svazích vápencového podkladu a přímo ve městě mnoho vinic (celkem 113 slavných vinic v okolí), zahrnuto na seznam UNESCO v r. 1999 jako první vinařská oblast na světě; historické centrum města: kardinálský palác (část románských zdí ze 12. st.), dobře zachovalé městské hradby, ruiny dominikánského kláštera (od 13. st.), královský donjon (13. st.), vyhlídky z terasy na celé město, augustiniánský klášter a kostel (12.-15. st.), brána a dům de la Cadene (16. st.), hl. náměstí, malebné ruiny kláštera Cordéiers (ext., v areálu mj. výroba místního cremant - šumivého víno); volno na individuální návštěvu některého z místních sklepů; jízda vinicemi s krásnými vinařskými městečky: MONTAGNE St-Georges románský kostel (zachovalý portál a atmosféra původ. int.), oblast vína Pomerol LUSSAC - PUISSEGUIN - ST-GENÈS-DE-CASTILLON, MONTCARET nenápadné městečko u řeky Dordogne; archeologický areál římské vily a kultovního okrsku (1.-5. st., lázně, mozaiky, malé muzeum) La Sauve-Majeure benediktinské opatství jedno z největších a nejvýznamnějších center románského umění a vzdělanosti v oblasti (zal. r. 1079, významná zastávka poutníků na cestě do Santiaga), kostel (zachovalé románské hlavice a kampanila), půdorysy budov konventu CADILLAC (podle čas. možností) malé městečko u řeky Garonne; kdysi velmi důležitá součást vnější obrany Bordeaux (zal. Eduard I. r. 1280); zachovalé středověké hradby a bašty (14. st.), přímo ve městě renesanční zámek se zahradou a mohutnými příkopy (ext., 1589-1620 ) BORDEAUX

středa 4.10.

BORDEAUX volný program; fakultativní výlet č. 3: OBLAST COGNAC: JONZAC malebné městečko a lázně na jižním okraji oblasti Cognac; náměstí s tržnici a kostelem St-Gervais-et-St-Protais (12. st., zachovalá část románského průčelí a interiéru), před kostelem nedávno odkryté pohřebiště (půdorysy hrobů naznačeny v dlažbě náměstí), dobře zachovalá brána a hradby zámku (od 15. st.), vyhlídky z terasy FORT-SUR-LE-NÉ dolmen ve vinicích (3 500-3 000 př.Kr., 7x4,7 m, v 2,20 m, 4 t) JUILLAC-le-COQ vyhlídka na malý vesnický románský kostel St-Martin JARNAC krátká zastávka v rodném městě F. Mitteranda (1919-96, má zde rodný dům, muzeum, nadaci a hrob), sídlo slavné palírny firmy Courvoisier na břehu řeky Charente; volný program COGNAC malé město na březích řeky Charente, rodné město a místo dětství fr. krále Františka I., slavné centrum světoznámého typu brandy; dvojitá městská brána St-Jacques (15. st.), vyhlídka na část zach. zdí hradu Františka I. (15.-16. st., dnes zde sídlí firma Otard), vyhlídka na sklepy pro zrání brandy; historická budova budova firmy Hennessy (sídlo od r. 1740); románský kostel St-Léger (12. st., záp. průčelí - rozeta, v int. flamboyantní gotika, got. chór), opravené hrázděné domy (16.-17. st.), Muzeum umění a historie regionu v budově býv. paláce Dupuy d´Angeac (archeologie, etnografie, obrazárna), krásný park s radnicí (r. 1840); volný program; dle možností prohlídka s ochutnávkou (není zahrnuto v ceně výletu) jedné z mnoha palíren ve městě (Hennessy, Martell, Otard, Camus ad.) BORDEAUX

čtvrtek 5.10.

BORDEAUX volný program; možnost prohlídky dalších skvostů současné architektury, památek, muzeí a galerií; kolem levého břehu Garonny - současná architektura: novou tramvají C (od r. 2004 jezdí po městě 3 linky na tratích o délce 44 km - systém APS bez trolejí přispívá k příjemnému vzhledu města; arch. a designéři Pueyo, Signes, E. de Portzamparc) - nová urbanistická oblast na severu Bordeaux  Le Lac na místě původních bažin vytvořeno umělé jezero (arch. X. Arséne-Henri, r. 1965), obklopené mnoha zajímavými stavbami, parky a komerčními a sportovními komplexy: fotbalový stadion Stade Matmut Atlantique (arch. Herzog a de Meuron, 2013-15, kapacita 42 115 diváků - pro fotbalové EURO 2016), za stadionem nové tramvajové depo; tramvají B kolem levého nábřeží: nový most Jacques Chaban-Delmas (od r. 2013, nejvyšší výtahový most v Evropě - mostovka se zvedá vertikálně výtahem na 4 pylonech, světlá výška 53 m), La Cité du Vin - Město vína (otevřeno v r. 2016, arch. A. Legendre a N. Desmaziéres) plášť budovy má evokovat příjemný pocit z dobrého vína, prezentace všech výzmanmých vinařských oblastí světa s možností ochutnávky, z terasy vyhlídka na řeku a město; Bassins a Flot bývalý přístav a doky nacistické ponorkové flotily; Musée des Arts Décoratifs v paláci Lalande (arch. Laclotte, r. 1779), bohaté sbírky (mj. keramika a porcelán, nábytek, rytiny, plastiky), nové Muzeum Vína ve třech vinných sklepech (historie obchodu s vínem; součást prohlídky ochutnávka dvou vín), hřbitov de la Chartereuse na místě zahrad bývalého kartuziánského kláštera - místo posledního odpočinku zde nalezl mj. F. Goya (později ostatky převezeny do Madridu); možnost vyhlídkové plavby po řece Garonne (lat. Garunna) - délka řeky 647 km, plocha povodí 55 846 km2; v rámci jednodenní jízdenky na MHD (4,60 €) možnost vyhlídkové plavby po řece v Bordeaux

pátek 6.10.

BORDEAUX transfer na letiště BORDEAUX-Mérignac; odlet do Prahy v 06:15 hodin, přílet do Prahy v 08:30 hodin

Zajímavé odkazy:

http://www.bordeaux-tourisme.com
http://www.bordeaux.fr/p80990/histoire-patrimoine-et-architecture
http://www.bordeaux.com
http://www.medoc-bordeaux.com
http://whc.unesco.org/fr/list/1256
http://whc.unesco.org/fr/list/932
http://www.laciteduvin.com/le-batiment.html
http://www.matmut-atlantique.com/en/stadium/architectural-concept
http://www.musba-bordeaux.fr
http://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr
https://www.youtube.com/watch?v=ZdePeQwVjiM
http://www.musees-cognac.fr
https://www.youtube.com/watch?v=ajkFWkvAG6U
https://www.youtube.com/watch?v=86HSubNEEF4
https://www.youtube.com/watch?v=d5ZPU9lG_pg

předpověď počasí pro tento zájezd » výhodná nabídka parkování u letiště v Praze »
Přihláška na zájezd

Od roku 1992 pořádáme specializované zájezdy pro milovníky výtvarného umění, architektury, archeologie a historie. Naše cesty jsou originály - připravují a vedou je odborníci, kteří dokážou poutavě vysvětlit téma i v širších souvislostech. Používáme kvalitní hotely a spolehlivou dopravu. Vážíme si trvalé přízně stálých klientů, jejichž řady se rozšiřují především na doporučení spokojených zákazníků.

Adresa ARS VIVA cesty za uměním

160 00 Praha 6 - Dejvice
Muchova 223/9 (1. patro)
+420 233 324 099
arsviva@arsviva.cz
www.arsviva.cz

qrico
Novinky na e-mail vyplňte emailovou adresu pro zasílání novinek
Spojte se s námi